Hydro: Termisk bio viktig for å sikre Europas energiforsyning mot 2050
30. januar 2018
I sitt foredrag på Enova-dagene tirsdag presenterte konserndirektør Arvid Moss i Norsk Hydro selskapets 2050-scenario for energimiksen i Europa. Selskapet anslår at vind og sol, som i 2016 til sammen utgjorde 13 prosent av miksen, vil utgjøre 54 prosent i 2050. For å sikre energiforsyningen bør termisk bio økes fra 8 prosent i 2016 til 18 prosent.
 
Scenariet til Hydro er basert på at EUs klimamål blir nådd, at kjernekraft fases ut etter hvert, og også gass mot 2050, samt en kraftig økt forbrukerkapasitet. Karbonfangst og lagring fra kraftsektoren er ifølge Moss ikke lagt inn, fordi selskapet ikke tror det er lønnsomt.
 
-Paris-avtalen har satt klare krav til endring, og i Europa er EU en drivkraft for å komme til et de-karbonisert kraftsystem. Landene må få faset ut alt som er av fossilt brensel og erstatte det med fornybare kraftkilder som sol og vind. Vi får en energisektor som er langt mer kompleks, sa Arvid Moss.

Europa er ifølge Hydro-direktøren avhengig av å få inn termisk energiproduksjon, og termisk bioproduksjon må ifølge Moss  spille en ganske stor rolle for at systemet skal være bærekraftig. Det er ikke noe annen fleksibel produksjon å sette inn, mente han.

Uregulerbar kraft vil kreve  stor lagringskapasitet; batterier, hydrogen heat storage og annet. Forbrukerfleksibilitet vil ifølge Moss ikke være tilstrekkelig.

Konserndirektøren for energi og forretningsutvikling i Norsk Hydro mente at norske aktører hadde gode forutsetninger for å delta i denne utviklingen.

Se foredraget til direktør Arild Moss på Enovas nettsider


Arvid Moss, konserndirektør Energi og Forretningsutvikling Norsk Hydro Foto: Enova
KALENDER