Mener ekte julegran kan være årets beste miljøinnsats
21. desember 2017
Før jul vil tre millioner julegraner bæres inn i svenske hjem. Og hvem vet om det ikke er de svenske husholdningenes største miljøvennlige innsats i løpet av hele året.Når julegranen har gjort tjenesten over jul kan den flises og gjenvinnes som varme i varmesentraler.  (svebio.se)
 
Snittlengden for en svensk julegran er på 2,2-2,3 meter og snittvekten ca. 12 kilo. Det innebærer at de tre millioner julegranene binder hele ni millioner kilo kull i de svenske hjemmene i julen. Omregnet betyr det 33 millioner kilo karbondioksid, som kan sammenlignes med at hver svenske i snitt står for ca. 4 600 kilo karbondioksidutslipp per år.
 
Trærne har i hele deres oppvekst fanget karbondioksid fra atmosfæren og endret den til stamme, grener, røtter og granbar. Karbondioksid gjør at trær kan vokse, som betyr at julegranens opprinnelse primært er atmosfæren og ikke jorden som man ellers lett kan tro.
En enkel julegran av middels størrelse har i sin ca. ti års levetid avlastet atmosfæren med ca. elleve kilo karbondioksid.
 
Den vanligste granen i svenske hjem er rødgranen som er den samme typen gran som benyttes i skogbruket og som er det vanligste treet i de svenske skogene.
 
De begynner å vokse i planteskoler hvor de dyrkes fram fra de er frø. Når de vokser i et beskyttet miljø i tre-fire år og har blitt 25-30 centimeter høye, selges de til julegrandsdyrkere i hele landet ,som ofte planter dem i åkere og  lar dem vokse i fem til åtte år.
 
Når granene er åtte til ti år gamle, og helst når de er i ferd med å gå i vinterdvale etter noen ukers frost på høsten, hugges de, rulles inn i nett, fraktes til gatehjørner og torg for så smått stå som glitrende kullsankere i svenske stuer.  

Men klimainnsatsen slutter ikke der. Når julegranen har gjort tjeneste i julen kan den flises og gjenvinnes i varmesentraler.  På den måten gjør julegranen en klimainnsats en gang til, da den kan erstatte olje, kull og andre energikilder som ikke gjør nytte for klimaet.

 – Granene blir utmerket bioenergi. Det er en bra klimainnsats å kjøpe en riktig gran i stedet for en plastgran, sier Elina Matsdotter, ekspert på klima og energi ved Lantbrukarnas riksförbund, LRF.


KALENDER