NVE har sendt forslag til endret beredskaps-forskrifte
20. desember 2017
Den digitale utviklingen både i energisektoren og samfunnet for øvrig medfører også en endring i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde. NVE er opptatt av at regelverket er så tydelig, forutsigbart og målrettet som mulig, og har derfor sendt et forslag til et helhetlig og fremtidsrettet sikkerhetsregime for forsyningssikkerheten på høring. 
Beredskapsforskriften (forskrift av 07.12.2012 om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen) gjelder både for nettvirksomhet og all kraftproduksjon: vannkraft, varmekraft, vindkraft og fjernvarme. Forskriften skal sikre at energiforsyningen opprettholdes, og at normal forsyning gjenopprettes sikkert og effektivt ved ekstraordinære situasjoner.

Endringene omfatter i hovedtrekk tre ulike områder:
·         skjerping av krav innen IKT-sikkerhet
·         tydeligere krav til produksjonsanlegg
·         generelle endringer
Frist for å komme med innspill i høringen er 20. mars 2018.
Les mer om endringene og last ned dokumenter her
KALENDER