Statkraft og Södra bygger demoanlegg for fossilfrie biodrivstoff
16. desember 2017
Selskapet Silva GreenFuel AS, som eies av Statkraft (51%) og Södra (49%), har besluttet å satse på et nytt demoanlegg for fossilfritt biodrivstoff. Anlegget vil etableres på Tofte og prosjekteringen vil starte opp i løpet av vinteren.
Planen er at demoanlegget skal settes i drift våren 2019 med en kapasitet på om lag 4000 liter per dag. Råvarene består av restprodukter fra skogsindustrien.  

Det dansk-kanadiske selskapet Steeper Energy skal levere teknologien. Totalkostnaden er på 500 millioner kroner og Enova bidrar med 116,7 millioner kroner.

-Avansert biodrivstoff vil være viktig i omleggingen fra fossil til fornybar energibruk i transportsektoren. Som Europas største leverandør av fornybar energi er det naturlig å være en pådriver for en industriell utvikling som bidrar til det grønne skiftet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i en melding.

Demonstrasjonsanleggets formål er å teste teknologien for kontinuerlig produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff, som kan erstatte dagens fossile drivstoffprodukter, samt å teste ulike råvaretyper. Anlegget vil i utgangspunktet bruke råstoff fra skogsindustrien, men alt biologisk materiale kan i utgangspunktet benyttes, skriver Statkraft i en meldingen.

– Med et framtidig kommersielt anlegg kan vi muliggjøre store volumer av biodrivstoff. Samtidig er det viktig at kommende beslutning om Fornybardirektivet i EU om hvordan man skal fremme fornybar energi, støtter denne type satsinger av produksjon av fossilfrie biodrivstoff.

Södra har flere spor for nettopp utvikling av biodrivstoff, og med dette tar vi et ytterligere steg mot en fossilfri fremtid, sier Christen Grönvold, prosjektleder for demonstrasjonsanlegget Södra i en melding fra selskapet.
 


Foto: Anders Anderson
KALENDER