Langt flere næringkunder skiftet strømleverandør
15. desember 2017

Det ble ifølge NVE foretatt 44 prosent flere leverandørskifter blant næringskundene i 3. kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016, viser beregninger i direktoratets leverandørskifteundersøkelse.

Det er vanskelig å se åpenbare årsaker til økningen i antall leverandørskifter blant næringskundene. Leverandørskiftene er relativt jevnt fordelt i nettområdene.

Antall leverandørskifter for husholdningene i 3. kvartal 2017 hadde en økning på fem prosent, og er altså ikke like markant. Andelen husholdningskunder som ikke har byttet kraftleverandør de siste fem årene var 38 prosent. I 3. kvartal 2017 var markedsandelen til den dominerende leverandøren til husholdningskunder 68 prosent. Denne andelen har vært stabil over lengre tid.

Husholdninger på leveringsplikt utgjorde 2,8 prosent av strømkundene. Prisene på strømavtaler for norske sluttbrukere var dyrere i 3. kvartal 2017 sammenlignet med tilsvarende kvartal i foregående år. 

Les mer om disse og flere andre hovedtall i NVEs leverandørskifteundersøkelse for 3. kvartal 20

KALENDER
26 - 27 november
22 - 24 mai