Rådhus i Bodø skal både bygges - og senere varmes opp med miljøvennlig varme
15. desember 2017
Bodø kommune vil benytte miljøvennlig byggvarme basert på bioenergi fra Keiseren Varmesentral helt fra starten av byggeprosjektet til det nye rådhuset i byen står klart i 2019. Deretter vil kommunens politiske og administrative ledelse nyte godt av  den miljøvennlige varmen fra Keiseren.
–For kommunen vil dette være både kostnadsbesparende og et viktig miljøvennlig tiltak på byggeplass, sier prosjektleder Tommy Skålvoll i Gunvald Johansen til Avisa Nordland.

Etter samtaler med BE Varme ble firmaet engasjert for å grave frem og montere fjernvarmerørene helt frem til rådhuset hvor vannet går inn i en varmeveksler. Derfra skapes en håndterbar varmetemperatur som distribueres til alle rom og etasjer i bygget.

– Det at kommunen er med på å tenke grønt er vi selvfølgelig glade for. I løpet av en uke brukes det ca. 1000 liter diesel på å varme opp et slikt anlegg. Det er svimlende 750.000 kroner på en vintersesong, som vi nå sparer. På et helt år sparer vi faktisk 4,8 millioner kroner på å varme opp med fjernvarme, forteller Håkon Andreas Møller fra Miljøpartiet De Grønne.

- Mange har fjernvarme i ferdige hus, men ikke på selve byggeplassen. Vi er stolte av å kunne levere en fjernvarmeløsning som sikrer et grønt fotavtrykk både på byggeplassen og i ferdige bygg. Det er første gang løsningen introduseres for byggeprosjekter i Nord-Norge, sier salgssjef Morten Solø i Cramo AS, som legger til at selskapet har fått svært mange henvendelser etter at prosjektet og leveransen til Rådhuset er blitt kjent.
 
Fjernvarme gir en jevnere temperatur, renere luft og et bedre inneklima enn tradisjonell oppvarming. I tillegg elimineres risikoen for branntilløp på grunn av støv. Foruten en miljømessig gevinst, vil oppvarmingen derfor også gi tryggere byggeplasser, skriver Avisa Nordland.


KALENDER