EU-parlamentet vil heve klimamål
4. desember 2017
I 2030 vil 35 prosent av Europas energiforbruk komme fra fornybar energi. Det er meldingen fra EU-parlamentet, hvor industriutvalget i forrige uke vedtok – med knappest mulig flertall,  å øke andelen fornybar energi fra 20 prosent i 2020 til 35 prosent innen 2030.
- At andelen av fornybar energi om 13 år skal være 35 prosent, er i en europeisk sammenheng et stort skritt som vil kreve veldig store investeringer fra en rekke land i en bæredyktig omstilling av deres energisystem, sier Birger Lauersen, internasjonal sjef i Dansk Fjernvarme og visepresident i den europeiske fjernvarmeorganisasjonen Euroheat & Power.

Dermed er presset igjen på Ministerrådet, hvor det hittil ikke har vært flertall for å følge de økningene som både Kommisjonen og nå senest også Parlamentet legger opp til. 

- Det er avgjørende viktig at vi får fremdrift i den grønne omstillingen. Nå har vi i utvalget for Industri, Forskning og Energi (ITRE), og i Parlamentet gjort vår del av arbeidet. Den videre kampen kommer til å stå mellom medlemslandene, sier Morten Helveg Petersen, medlem av EU-Parlamentet for De Radikale, i en pressemelding fra Dansk Fjernvarme.
 
KALENDER