Elavgiften opp 0,27 øre til 10,50/kWh
1. januar 2007

Regjeringen foreslår å heve forbruksavgiften på elektrisitet (elavgiften) med 0,27 øre til 10,50 øre/kWh. Justeringen er i tråd med prisveksten. Det fremgår av forslaget til statsbudsjett for 2008.

Fra 1. januar 2008 avvikles ordningen med fritak for elavgift.

Dermed må næringsvirksomhet betale forbruksavgift på elektrisk kraft med redusert sats på 0,45 øre pr. kWh fra 1. januar 2008.

Det anslås at forslaget vil gi et merproveny på 4 millioner kroner påløpt og 3 millioner kroner bokført i 2008. (Finansdepartementet/ Europower)

KALENDER