SINTEF-prosjekt: Kortreist spillvarme sentral l i fremtidens urbane varme- og kjøleforsyning
30. november 2017
Spillvarme fra bla fryselagre, butikker og serverrom kan sammen med kortreist fornybar energi bli til små urbane «kraftverk» i nye boligområder. Ved å distribuere den miljøvennlige varmen gjennom lavtemperaturnett – såkalt fjerdegenerasjons fjernvarme, vil varmetapet også reduseres betydelig.
Det viser simuleringsresultater i innovasjonsprosjektet Development of Smart Thermal Grids (DSTG) som utføres av SINTEF i samarbeid med Statkraft Varme.
 
— Våre modelleringsresultater viser at man kan redusere varmetapet med opptil en tredjedel ved bruk av fjernvarmenett med lav temperatur, forteller SINTEF-forsker Hanne Kauko til Gemini.no

Planen er at varmen skal komme fra lokale spillvarmekilder som butikker, bygninger og serverrom, samt fornybare varmekilder - gjerne i kombinasjon med termisk lagring. Resterende varmebehov blir levert av det primære fjernvarmenettet.
 
 Et lokalt varmenett med termisk lagring vil i tillegg gi muligheten for samspill med el-nettet, blant annet for å redusere effekttoppene der.—Dette gir økt fleksibilitet for det totale energisystemet, understreker SINTEF-forskeren.
 
Ifølge Kauko vil fjernvarme komme til å spille en svært viktig rolle i fremtiden fordi mye av samfunnet skal elektrifiseres.
—I energidebatten dreier mesteparten av diskusjonene seg om elektrisitet, selv om halvparten av energibehovet vårt er knyttet til oppvarming og kjøling. Økt bruk av fjernvarme vil gi økte muligheter for å avlaste el-nettet, altså frigjøre bruk av elektrisitet til andre formål, slik som transport, forteller Kauko.

Last ned Sintef-prosjektet "Utvikling av smarte nett" her
KALENDER