Fremgangsrikt europeisk fjernvarmeprosjekt går i mål
27. november 2017
CELSIUS-prosjektet, som er en del av EU-initiativet Smart Cities, og som ledes av Göteborg Energi og Göteborgs Stad, startet i 2013. Etter fire år med flere internasjonale klimapriser, 67 vervede europeiske byer og nye smarte fjernvarmeinnovasjoner, går prosjektet CELSIUS nå i mål.

Finalen arrangeres i Göteborg under CELSIUS Summit den 27-28 november der flere enn 170 representanter fra de ulike byene, energiselskaper, politikere og forskere fra hele Europa deltar.

 Ett av målene var å rekruttere 50 europeiske byer der hver by skulle utvikle og demonstrere smarte integrasjonsløsninger med fjernvarmenettet.

Målet har blitt kraftig overskredet. CELSIUS har i løpet av reisens løp fått oppmerksomhet på ulikt vis, sist i oktober 2017 da prosjektet vant The Global District Energy Climate Awards for fjernvarmetilknytningen av passasjerfergen Stena Danica.

– I Göteborg har vi svart belte i fjernvarme, blant annet ved å ta vare på den overskuddsvarmen som oppstår i industrien og ved forbrenning av avfall.  Dersom alle byer i Europa hadde benyttet overskuddsvarmen like effektivt som vi gjør, ville det ha dekket hele varmebehovet i Europa, noe som er en svimlende tanke. Å få dele denne kunnskapen med andre, og samtidig lære av andre byer med andre forutsetninger, er en spennende reise, sier Alf Engqvist, som den 1. november overtok roret som adm. direktør i Göteborg Energi etter Lotta Brändström. (red.anm)

– CELSIUS har vært et stimulerende prosjekt på mange ulike måter. Å bli utfordret av andre i en så positiv kontekst har gjort det lettere å utfordre oss selv. Jeg synes virkelig at vi er mer fremoverlente og innovative nå enn da prosjektet startet, sier Ann-Sofie Hermansson, ordfører i Gøteborg.

– Temaet for CELSIUS Summit er ”The Power of Networks” og det sier mye om dette prosjektet.

Ved å bevisst bygge opp et europeisk nettverk vedrørende fjernvarmens muligheter, har vi kunnet prøve ut mange nye måter å benytte fjernvarme på. Tilkoblingen av Stena Danica, hvitevarer som drives av fjernvarme og å ta vare på overskuddsvarmen fra Londons tunnelbane er noen eksempler. Nå tar vi med oss disse erfaringene og fortsetter å dele kunnskap i vårt nettverk, sier Jonas Cognell, prosjektleder ved 
Göteborg Energi. (kilde: Energinyheter.se)Etter fire år med flere internasjonale klimapriser, 67 vervede europeiske byer og nye smarte fjernvarmeinnovasjoner, går prosjektet CELSIUS nå i mål. Foto: Göteborg Energi
KALENDER
26 - 27 november
22 - 24 mai