Dansk Fjernvarme: Redusert elvarmeavgift vil gi økt bruk av overskuddsvarme
14. november 2017
Som en del av avtalen om næringspakken, er de danske partiene blitt enige om å halvere elavgiften til varmepumper.  Det medfører at fjernvarmeselskapene nå vil tjene på å investere i store eldrevne varmepumper, som kan utnytte den stigende mengden overskuddsvarme fra datasentre og industrien.  
— Det er en veldig gledelig nyhet at partiene bak næringspakken har blitt enige om å halvere elavgiften til varmepumper. Det betyder, at vi å kan benytte el til fjernvarmen og utnytte de store mengder overskuddsvarme, som fjernvarmeselskapene har etterlyst, sier direktør for Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.

—Det har lenge stått høyt på fjernvarmeselskapenes ønskeliste å utnytte overskuddsvarmen fra datasentre og industriens prosesser. Men den høye prisen på el har medført at fjernvarmeselskapene i stedet for å utnytte overskuddsvarmen har investert i andre løsninger, som har medført at overskuddsvarmen har blitt sluppet ut til fuglene.  

Men med avskaffelse av PSO’ en og en halvering av elvarme-avgiften kommer prisen på el så langt ned at det er mulig for fjernvarmeselskapene å investere i varmepumpene.
For fjernvarmekundene betyr det at deres fjernvarmeleverandører får adgang til en billig og miljøvennlig varmekilde. Det er en veldig god nyhet og det vil bety at vi dels kan øke andelen fornybar energi i fjernvarmen, og dels kan fortsette utviklingen med å redusere prisen på fjernvarme, som vi har gjort de siste årene hvor prisene i snitt er redusert med 11 prosent, sier Kim Mortensen i en melding på danskfjernvarme.dk.
 
Utdrag fra avtalen:
El-varme-avgiften nedsettes med 10 øre pr. kWh pr. 1. januar 2019, som tilsvarer ca. en firedelsom innebærer at det tas et skritt i retning av en mer hensiktsmessig innretning av avgiftssystemet.

Avtalepartene er enige om å redusere elvarme-avgiften ytterligere 5 øre pr. kWh i 2019 og 10 øre pr. kWh i 2020, fremgår det av avtaleteksten.

«Den viktigste klimasaken overhodet for øyeblikket (grønn el inn i varmesektoren) er løst i den nye næringsavtalen – stolt!, skriver de Radikales Ida Auken på Twitter. Finans.dk.
KALENDER
22 - 24 mai