Visepresident i Euroheat & Power: -God avtale om EUs kvotehandelsystem
10. november 2017
Etter flere års tautrekking og til tider veldig harde kamper mellom sterke interesser, har det lykkes EU-landene natt til torsdag å inngå en avtale som vil bety at opptil flere milliarder CO2-kvoter vil bli destruert. - Det er også tiltrengt, sier visepresident i den europeiske fjernvarmeorganisasjonen Euroheat &Power Birger Lauersen.

- For tiden er CO2-markedet oversvømt med kvoter, som betyr at prisen for hva det koster å forurense, er veldig lav. Det gjør at det ikke er noen økonomisk gulrot i å investere i fornybar energi. Selv om alle kan se at det er den vegen det skal gå, sier Birger Lauersen og fortsetter:

- Det er meget tilfredsstillende at det nå er blitt enighet om å ta ut en porsjon kvoter, sånn at prisen på å forurense kan finne et mer passende leie som vil styrke utbyggingen av fornybar energi.  

I de fleste europeiske landene er det kun de kollektive varmesystemene som er regulert, mens individuell oppvarming, som både kan være oljefyr, elvarme eller annet, ikke betaler for den forurensingen de forårsaker.  
Derfor er det gledelig, og i den inngåtte avtalen tildeles fjernvarmen en rekke gratiskvoter, som i større grad vil sidestille fjernvarme med individuell oppvarming.

—Vi er glade for at man har oppnådd et resultat som ser ut til å imøtekomme en del ønsker som den europeiske fjernvarmebransjen har jobbet hardt for å få oppfylt. Nå håper jeg at det blir bred enighet om avtalen både i Rådet og i Europa-Parlamentet, sier Birger Lauersen som også er internasjonal sjef i Dansk Fjernvarme, på foreningens nettsider.

Statsråd Vidar Helgesen også godt fornøyd
- Enigheten i EU er en svært positiv reform av kvotesystemet. Fra 2019 vil kvoteoverskuddet gradvis fjernes fra markedet og kvotetaket vil strammes ytterligere inn fra 2021. Dette vil trolig gi høyere priser på utslipp og stimulere til grønn omstilling av sektorene som omfattes av kvotesystemet, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
 
Det europeiske kvotesystemet (EU ETS) setter et samlet utslippstak for mer enn 11 000 virksomheter i hele Europa.
 
Kvoteoverskudd skal fjernes raskere
Den viktigste endringen er ifølge en melding fra Klimadepartementet at kvoteoverskuddet skal fjernes raskere fra markedet. Ifølge dagens regelverk skal 12% av overskuddet fjernes hvert år fra 2019. I det reviderte regelverket økes dette slik at 24% av overskuddet tas ut hvert år. I tillegg blir det mulig å slette kvoter permanent fra 2023.
 
Det er også bestemt at kvotemengden hvert år skal reduseres med 2,2%, sammenlignet med kvotemengden i 2010. Dette vil redusere av kvotetaket med 48 millioner tonn hvert år. Nedskaleringsfaktoren i dagens system er på 1,74% (eller 38 Mt/år).

Over halvparten av kvotene auksjoneres til virksomhetene som er omfattet av EU ETS. Resten av kvotene tildeles vederlagsfritt til virksomheter, hovedsakelig i sektorer med høy risiko for karbonlekkasje, skriver klima- og miljødepartement i en melding.
 
Les mer i EU Kommisjonens pressemelding. 
 


KALENDER
22 - 24 mai