Eiendomsprisen 2017 til Abels Hus
9. november 2017
KLP Eiendom ble onsdag tildelt Eiendomsprisen 2017 for sitt moderne og fremtids-rettede kontorbygg Abels Hus i Teknoparken i Trondheim. Bygget, som varmes med fjernvarme, har også de mest moderne løsninger for belysning og ventilasjon. Det har energimerke A, passivhus, som tilfredsstiller strengere energikrav enn byggeforskriftene krever.

  – Vi er stolte over anerkjennelsen dette gir oss i NCC. Dette er en pris som har en høy stjerne for oss og går til alle som har vært med å sette sitt preg på prosjektet. I tillegg ønsker jeg å fremheve det gode samarbeidet vi har hatt med KLP Eiendom som har vært med i utviklingen av byggeprosjektet helt fra start, sier Tommy Olofsson, prosjektleder for Abels Hus i NCC.

– KLP Eiendom, Teknoparken og Trondheim har fått et landemerke av et bygg spekket med fremtidsrettede miljøtekniske løsninger som vi er kjempestolte av å kunne levere til en fornøyd kunde, sier Olofsson.

– Fortjener bedre eksponering
Juryen begrunner tildelingen med at de har lagt særlig vekt på at Abels Hus fremstår som svært moderne og innovativt. Fasade og utforming er spennende, og hadde egentlig fortjent en mer eksponert plassering i bybildet. 
De gjennomtenkte tekniske løsningene i Abels Hus kommer i første rekke brukerne av bygget til gode, men ivaretar også eieren og miljøets interesser. Bygget har de mest moderne løsninger for belysning, varme og ventilasjon. Det er meget godt tilrettelagt for syklende, og eieren har våget å satse på en kantineløsning som overgår det meste av det som finnes i Trondheim fra før.

Tett samarbeid og tidlig involvering av kunden
I de siste tre årene har NCC vært med å utvikle og overlevert bygg til fornøyde byggherrer som hver for seg utmerker seg i landskap og med funksjonalitet. Både Abels Hus og Stålgården ble utviklet i samspill med byggherren og underentreprenører etter NCC Prosjektstudio-modellen, en arbeidsmodell basert på samspill og høy grad av kundeinvolvering, heter det i en melding.

Abels Hus er seks etasjer med et totalt areal på 19 000 kvadratmeter. Bygget har energimerke A, passivhus, som tilfredsstiller strengere energikrav enn byggeforskriftene krever. Dette innebærer blant annet at varmetapet i bygget minimaliseres og hele utformingen av bygget er blitt utført for å bruke minst mulig energi. Det har vært viktig å velge riktig energikilde og teknisk anlegg tilpasset bygningens tenkte bruksmønster. Bygget oppvarmes av fjernvarme. I tillegg har NCC hatt spesiell fokus på å redusere avfall.

Prisen ble delt ut under Midt-Norsk Eiendomskonferanse på Radisson Blu Royal Garden Hotel onsdag. Vinnerne av eiendomsprisen kåres og utdeles hvert år av Næringsforeningen i Trondheim i samarbeid med Danske Bank og Norion Næringsmegling.


Illustrasjon: NSW Arkitekter/NCC/KLP Eiendom 
KALENDER
22 - 24 mai