Tester underjordisk høytemperaturlager for fjernvarme
7. november 2017
Tekniska Verken i Linköping og firmaet Bengt Dahlgren har nå startet den første testfasen med prøveboringer og målinger for å undersøke forutsetningene for det som kan bli verdens største underjordiske høytemperaturlager.  Dette kan senere benyttes til Tekniska Verkens fjernvarmeproduksjon og videre mot fjernvarmenettet i Linköping.
Lageret er planlagt å ha en kapasitet på cirka 100 GWh og 50 MW. Ved å flytte  overskuddsvarme fra sommerhalvåret for utnyttelse om vinteren, reduseres både behovet for forbrenningskapasitet og forbruket av dyre spisslastbrensler, helt uten ekstra forbrenning, heter det i en melding fra Bengt Dahlgren.


Foto: Tekniska Verken Linköping
KALENDER
22 - 24 mai