Snart klart for miljøvennlig fjernvarme i Førde
6. november 2017
Førdefjorden Energi AS vil i løpet av få uker starte opp sin nye varmesentral basert på sjøvann fra Førdefjorden. I full drift vil anlegget produsere 28 GWh miljøvennlig varme og 7-8 GWh kjøling i året. Ved å erstatte oljekjeler med fjernvarme vil CO2-utslippene hos de første kundene reduseres med potensielt 80 prosent.
-I 2007 slapp Førde alene ut 56.000 tonn CO2 årlig. Forbrenningen i oljekjeler sto for 6.000 tonn. Dette blir redusert med 80 prosent med de kuttene våre kunder gjør. Det blir 10 prosent av de totale CO2-utslippene i Førde, sier daglig leder Olav Osvoll i Førdefjorden Energi til Firda Pluss. 

Blant de store kundene er skoler, barnehager, Førdehuset og Helse Førde, samt nye boligfelt og parkanlegg i Førde sentrum.
Selskapet, som eies av BKK, Sunnfjord Energi og Førde kommune, vil legge til rette for at de som vil, kan kople seg på.
 
Varmepumper på 6 megawatt skal hente energi fra sjøvann. En 700 meter ledning er lagt ut i Førdefjorden på 40 meters dyp der sjøtemperaturen ligger på mellom fem og 15 plussgrader. I tillegg er det installert en el-kjele og bioolje-kjeler for å ta topper og back-up.
 
 
Når første byggetrinn er ferdig, vil det utløse en støtte fra Enova på 26,5 millioner kroner, noe som er et stort bidrag for totalinvesteringen på om lag 150 millioner kroner for første byggetrinn
 
KALENDER
22 - 24 mai