Tyskland lanserer støtteordning for å øke bruken av fornybar fjernvarme
3. november 2017
Det tyske økonomi- og energi-departementet (BMWI) har lansert en ny støtteordning for fjernvarmesystemer basert på solvarme, biovarme og avfallsvarme, som vil dekke minimum 50 prosent av kundenes årlige varmebehov.
Fra juli har bedrifter og kooperativer fått anledning til å søke om å få dekket opp til 60 prosent av kostnadene for å utføre forstudier og opp til 50 prosent av investeringene i nye nettverk.

Den nye ordningen forvaltes av det statlige organet  Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, som er underlagt økonomi- og energi-departementet.

I tillegg til å finansiere forprosjekter og å subsidiere investeringskostnader, støtter BAFA også salgsfremmende aktiviteter med inntil 200.000 euro for å øke kundebasen knyttet til et fjernvarmenett.

Bedrifter kan i tillegg søke om tilskudd på opptil en million euro for overvåking eller optimalisering av energisystemene eller for FoU-relaterte aktiviteter.

Investeringsstøtten består av flere komponenter. Basisbeløpet dekker 20% av de støtteberettigede investeringskostnadene (30% for små- og mellomstore foretak). Et bærekraftig incitament på opptil 10 % av investeringen vil bli betalt dersom fjernvarmenettet viser en høyere andel fornybar energi eller avfallsvarmefraksjon enn de 50 prosentene som er påkrevd. Søkere vil motta 0,2% for hvert  prosentpoeng over denne terskelen. (Kilde: Euroheat & Power)


KALENDER
22 - 24 mai