Søviknes varsler endringer av energimerkeordning og TEK
17. oktober 2017
Fjernvarme spiller en viktige rolle i fremtidens energiforsyning, fastslår energiminister Terje Søviknes (Frp) og tar tak i to av de viktigste sakene for urban energi-næringen: endringer i energimerkeordningen og energikravene i byggteknisk forskrift (TEK).
Søviknes lanserte både et innspillsmøte om energimerkeordningen i november, og en høring av endringer i energikravene i TEK før jul da han holdt åpnngsinnlegget på Fjernvarmedagene Urban Energi på Fornebu tirsdag.

Søviknes har fått med seg at næringen utålmodig venter på at regjeringen skal gjennomføre en vedtatt endring av energikravene i TEK.

- Vi jobber godt med det for øyeblikket, sa Søviknes. Mens det sto lite om saken i forslaget til statsbudsjett, sa altså Søviknes at Kommunaldepartementet etter planen vil sende ut et forslag før jul.

– Jeg håper dere deltar aktivt i høringsrunden av dette dokumentet, og jeg håper at det blir en julegave til næringen, la han til.

Søviknes underslår ikke at det er krevende å finne de riktige, langsiktige løsningene, men at det er avgjørende å finne modeller som sikrer den nødvendige fleksibiliteten i energisystemet.
–  Enkeltbygg må ha løsninger som bidrar til dette og også til at hele området har det. Dere kjenner godt til problematikken her, sa statsråden.

Energimerkeordningen under lupen

Ministeren kom deretter inn på energimerkeordningen, som ble satt i verk i 2010 som en følge av forpliktelser gjennom EØS-avtalen.

–  Hvordan vi vil innrette den er det et stort handlingsrom for, sa Søviknes og inrømmet at Norge ikke har funnet den ideelle ordningen.
–  Formålet er å få videreutviklet ordningen og se dette i sammenheng med virkemidlene Enova har for byggsektoren. Det har vært gjort et godt stykke arbeid fra Enova og vi har vært i dialog med dem, sa han. 

Og ifølge  ministeren er det mange som ikke ser verdien i det som ligger i energimerkeordningen.

– Vi ser også at det kan få en del negative utslag, fordi man ikke får belønning for det arbeidet man gjør, for eksempel ved å installere fjernvarme, og fjernvarme kan bli valgt bort. Det er en uheldig bivirkning som vi må komme oss rundt, vi må få endret på det så vi ikke kommer i den situasjonen i fremtiden, sa Søviknes.

Han la til at Regjeringen ser på å gjøre ordningen mer relevant også for eksisterende bygg.

– Jeg er åpen for å se på flere endringer og i dag legger vi ut en invitasjon til et innspillsmøte – der jeg håper at næringen her vil delta aktivt til å hjelpe oss rett og slett til å utvikle fremtidens energimerkeordning for bygg, sa Søviknes. 

Han tilføyde at det er et krevende arbeid og det er ikke gitt at alle får sine ønsker oppfylt.

– Vi må se på de utfordringene vi har med ordningen per i dag og prøve i samarbeid å tenke lenger fram og se hvordan vi kan bedre dette så vi få den ønskede effekten over tid, knyttet til energimerking, sa han.

Olje- og energiminister Terje Søviknes åpnet Fjernvarmedagene Urban Energi tirsdag. Her ønskes han velkommen av daglig leder Heidi Juhler og kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg. (Foto: Sissel Graver)

Roste bransjen for oljeutfasing

Som siste punkt i talen roste Terje Søviknes bransjen for å ha kuttet ut bruken av fossile energikilder som grunnlast. 

–  Heldigvis har utviklingen vært veldig positiv - det er ikke fossile energikilder i fjernvarme som grunnlast, sa Søviknes, og la til at han ikke ønsker å forby fossilbruk til såklat spisslast eller beredskap. Samtidig roste han bransjen for å ha fått også denne bruken ned på et svært lavt nivå.

Ministeren ga stor honnør til Norsk Fjernvarme for å ha utviklet nettstedet fjernkontrollen.no ,som gjør at kundene kan gå inn og se hva slags energikilder som blir brukt av deres leverandør. 

–  Jeg synes dere har gjort en kjempejobb i bransjen og at dere jobber videre med det setter vi stor pris på, sa Søviknes.


Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) varlset endringer av både energimerkeordningen og byggteknisk forskrift da han holdt åpningsinnlegget på Fjernvarmedagene Urban Energi tirsdag. (Foto: Johnny Syversen)
KALENDER
22 - 24 mai