EU-støtte til ledende dansk-svensk fjernvarmeprosjekt
11. oktober 2017
Det er nå klart at EU-kommisjonen vil dele ut 30 millioner kroner i støtte til et ledende svensk-dansk fjernvarme-prosjekt; Cool District Heating, et samarbeidsprosjekt mellom blant annet Kraftringen, Lunds Universitet og HøjeTåstrup Fjernvarme for bla å etablere et stort lavtemperaturnett for fjernvarme.
Prosjektet skal i løpet av tre år vise, utprøve og spre tekniske løsninger som trengs for å utnytte overskuddsvarme for oppvarming av energieffektive bygg via fjernvarme, og vise hvordan fjernvarmesystemer kan være ressurs- og energieffektive.

For Kraftringens del innebærer dette en ekstra støtte til å etablere et stort lavtemperaturnett for fjernvarme, som allerede er i startgropen, og som vil startes opp i løpet av kort tid.  

Lavtemperaturnettet vil bli en ny type energiløsning i Brunnshög (en ny bydel i Lund kommune) - et nytt fjernvarmesystem som skal utnytte lave temperaturer på opp til 35 -65 grader. Lavtemperaturnettet gjør det mulig å utnytte overskuddsvarmen fra forskningslaboratoriet MAX IV, matbutikker og andre virksomheter for å varme opp den nye bydelen. Vanligvis blir ikke overskuddsvarmen utnyttet, men kjølt ned i stedet.

- Det er gledelig at EU-kommisjonen ser potensialet med vårt lavtemperaturnett i  Brunnshög. Forhåpentligvis kan prosjektet lede til nye og spennende varmeløsninger og vise hvordan vi kan benytte overskuddsvarmen til andre bruksområder, som for eksempel oppvarmede bussholdeplasser sier Helena Tillborg leder for Affärs- och Verksamhetsutveckling i Kraftringen.

Forskningsanleggene i Brunnshög vil samlet generere store mengder av overskuddsvarme og allerede i dag tar Kraftringen imot overskuddsvarmen fra MAX IV. Å ta vare på overskuddsvarmen fra et stort forskningsanlegg er smart og energieffektivt.  

- Med moderne teknologi kan vi ta vare på og gjenbruke den energien som forskningsanlegget MAX IV benytter for å utføre avansert synkrotonlys-basert forskning sånn at forskningen varmer byen, sier Helena Tillborg.

Prosjektet Cool District Heating, som er et konsortium bestående av svenske og danske organisasjoner innen næringsliv, kommuner og universitet, vil i løpet av tre år vise, vurdere og spre tekniske løsninger som trengs for å utnytte overskuddsvarme av energieffektive bygg via fjernvarme.

Fakta
·         Prosjektet starter i midten av november
·         Samarbeidspartnere:
·         COWI A/S og COWI AB
·         Lunds Kommun
·         Lunds Universitet
·         LKF
·         Høje Taastrup Fjernvarme amba
·         Høje Taastrup Kommune
-       Logstor A/S
-       Alfa Laval Coorporate AB
·       EuroHeat & Power

·         Lavtemperaturnettet vil være 4,4 km langt

·        Framlednings -/returledningstemperatur for lavtemperaturnettet er 65/35⁰C
·        Temperaturen på vanlig fjernvarmevann er ca. 90 grader

Når all varme kan benyttes uten at overskuddsvarmen kjøles ned og forsvinner,
benyttes ressursene mer effektivt og dermed er det ikke behov for like store ressurser som i dag, for å levere varme.

Da varmen har lavere temperatur enn tradisjonell fjernvarme, er det mulig å benytte seg av andre materialer i ledningene. I dette tilfellet kan ledningene bygges med plastmaterial, det blir enklere å legge ned i grøften

For tiden tilføres overskuddsvarmen fra MAX IV til Lunds fjernvarmenett og varmen tilsvarer oppvarmingen av 1500 husholdninger.  

Fra 2023-2025 når begge anleggene er i full drift, antas spillvarmen å kunne varme en by som Esløv (ca. 18 000 innbyggere)

Kilde: amp.mynewdesk.com


KALENDER