Mange nye ansikter i energi- og miljøkomiteen
10. oktober 2017
Partiene har nå valgt representanter til de ulike fagkomiteen på Stortinget. Det er mange nye ansikter; kun tre av 17 satt i komiteen i forrige periode.  Ola Elvestuen V er en av dem, og han skal fortsette som leder i komiteen.
Ifølge KSBedrift er det ikke overraskende at Tina Bru fra Høyre fortsetter i energi- og miljøkomiteen: «Blant Høyres representanter skal du lete lenge etter noen som har så god oversikt over energi- og oljefeltet som Bru. Hun kommer fra olje-fylket Rogaland, men har samtidig engasjert seg sterkt i energipolitikken utover olje og gass. Blant annet som saksordfører for Energimeldingen som Stortinget behandlet i juni 2016. Der fikk hun overraskende til et forlik mellom regjeringspartiene og KrF/V, som gjorde at det ble fattet en rekke vedtak, noe som hører sjeldenheten til når Stortinget behandler stortingsmeldinger. Vedtakene ble da også mer klimarelatert enn det daværende olje- og energiminister Tord Lien fra FrP hadde lagt opp til.», skriver organisasjonen på sine nettsider.

Internasjonal erfaring
Det var ifølge KS Bedrift noe mer overraskende at Espen Barth Eide skal være Arbeiderpartiets talsperson på energi og miljø-feltet. «Selv om Barth Eide er nyvalgt stortingsrepresentant har han lang fartstid bak seg i regjering, både som forsvars- og utenriksminister. Det kan komme god med i arbeidet med EUs «Vinterpakke» og i arbeidet med å konkretisere den internasjonale klimaavtalen. Politikere med internasjonal erfaring vil være en styrke for utformingen av politikken på dette feltet fremover. Og vi i KS Bedrift Energi ser frem til at EUs vedtak og mål i energipolitikken i større grad drøftes i Stortinget". Det antar organisasjonen at Barth Eide vil sørge for.

Klassisk naturvern
Etter å ha møtt på en rekke høringer som leder for Naturvernforbundet, skal Lars Haltbrekken nå sitte på den andre siden av bordet, som partipolitiker fra Sosialistisk Venstreparti. Få kan klassisk miljøpolitikk og naturvern så godt som han. Haltbrekken vil neppe være en pådriver for nye vannkraftutbygginger, men heller snakke om umodne fornybare teknologier. Senterpartiet får to representanter i komiteen : Ole André Myhrvold, Østfold og Sandra Borch.


Representanten Tore Storhaug fra KrF og Sogn og Fjordane, FrP-representantene Terje Halleland og Gisle M. Saudland fra henholdsvis Rogaland og Vest-Agder representerer distriktene, noe KS Bedrift mener er bra da det ellers er mange fra det sentrale Østlandsområdet og Oslo spesielt.  «Våre medlemmer holder til i distriktene og nett og kraftutbygging er viktig distriktspolitikk. Men vi forventer at også representanter fra Oslo vil ha forståelse for at fremtiden til energisektoren i stor grad avgjøres i distriktene.», skriver organisasjonen på sine nettsider.

Energi- og miljøkomiteen:
Ola Elvestuen, Oslo - Venstre
Espen Barth Eide, Oslo - AP
Else May Botten, Møre og Romsdal - AP
Runar Sjåstad, Finnmark - AP
Hege Haukeland Liadal, Rogaland - AP
Åsmund Aukrust, Akershus - AP
Ole André Myhrvold, Østfold - SP
Sandra Borch, Troms - SP
Lars Haltbrekken, Sør- Trøndelag - SV
Tina Bru, Rogaland - Høyre
Steffan Heggelund, Oslo - Høyre
Lene Westgaard-Halle, Vestfold - Høyre
Liv Kari Eskeland, Hordaland - Høyre
Une Aina Bastholm, Oslo - MgG
Tore Storehaug, Sogn og Fjordane - KrF
Terje Halleland, Rogaland - FrP
Gisle M. Saudland, Vest-Agder - FrP
 
KALENDER