Landbruksminister: Det grønne skiftet handler om å utnytte naturressursene bedre
7. oktober 2017
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sto torsdag for den offisielle åpningen av biobrenselanlegget ved Norturas anlegg i Ringsaker kommune, som dermed er selvforsynt med damp basert på sagflis. I sin tale fremhevet ministeren Nortura som en foregangsbedrift for å lykkes med det grønne skiftet.
– Det er en omstilling vi skal gjennom. Å gjøre ting annerledes enn før, med andre kostnader, og å bruke ny teknologi kommer ikke av seg selv.  Det grønne skiftet er egentlig ikke så forbaska vanskelig. Det handler om det vi har gjort i Norge i generasjoner, nemlig utnytte naturressursene våre til å skape verdier og velferd, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale i sin tale. Og ministeren brukte sin egen tid som ansatt i Nortura som eksempel på nye tenkemåter:
– Da jeg skar kjøtt, kastet vi bein opp på samlebåndet, og det var regnet som avfall. Nå nevnes dette som et plussprodukt. Det sier noe om hvordan mentaliteten endrer seg, sa han.
 
Oplandske Bioenergi startet byggingen av anlegget i fjor sommer og ved full drift kan det produsere 10 GWh i året.
- Det er betydelig aktivitet inne på området her, og det brukes mye energi. Glohet vanndamp er viktig i foredling av slakterkjøtt. Blant annet brukes dampen til å sterilisere kjøttet før videre produksjon, sier daglig leder for Oplandske Bioenergi Einar Stuve til Hamar Arbeiderblad. 

Tidligere var også olje benyttet for å varme opp vannet. Produksjonsprosessen er dermed blitt atskillig grønnere. (kilde: Hamar Arbeiderblad)
KALENDER