Ny bydel i Kristiansand skal varmes med overskuddsvarme
5. oktober 2017

Agder Energi Varme har inngått avtale med utbygger Skanska om leveranse av miljøvennlig fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann i Bjørndalen i Kristiansand. Den totale miljøsatsingen i området har bidratt til betegnelsen Fremtidens bydel.

- Det er en tillitserklæring at en fremoverlent utbygger som Skanska velger fjernvarme fra oss til fremtidens bydel, sier Geir Eidsvig, salgs- og utbyggingssjef i Agder Energi Varme i en melding.

Avtalen går ut på at AE Varme skal levere miljøvennlig fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann, samt samarbeide om å finne enkle, rimelige og gode tekniske energiløsninger i byggene.

- Sirkulærøkonomi gjennom gjenbruk av lokal spillvarme som ellers ville gått tapt, er et viktig element i utvikling av gode, urbane bymiljø for fremtiden, legger Eidsvig til.

Fjernvarmen som leveres til Bjørndalen er 100% fossilfri og blir i hovedsak varmet opp av spillvarme fra avfallsforbrenningen på Langemyr, og spillvarme fra nikkelverket i Vesterveien. Dette er energi som ellers hadde vært ubrukt og gått til spille.

- Fremtidens bydel har noen krav i forhold til energitilførsel. Bydelen skal kunne dokumentere 50 % mindre CO2-utslipp enn det som regnes som normalen i markedet. Så det å ha en grønn og miljøvennlig energikilde er viktig for oss som utbygger, sier Ståle Stundal, eiendomsutvikler i Skanska Eiendom.

Bjørndalen ligger 2,5 km øst for Kristiansand sentrum. Det er planlagt med en blanding av bolig, næring og offentlige institusjoner, fordelt på totalt 60 000 kvadratmeter. Agder Energi Varme leverer fjernvarme til "Fremtidens bydel" på Bjørndalen i Kristiansand. Fra venstre: Yngve Sletten, Skanska, Geir Eidsvig og Torstein Melhus, Agder Energi, Eivind Severinsen, Sørmegleren og Ståle Stundal fra Skanska
KALENDER