En halv seier for faste brensler
3. oktober 2017
I midten av september stemte Europaparlamentet nei til EU-kommisjonens
forslag om hvordan medlemslandene skal bokføre utslipp og opptak fra 
karbondioksid fra skogbruk.  Både Sverige og Finland er sterkt imot forslaget da det truer vårt skogbruk og muligheten til å benytte mer bioenergi. 
Beslutningen i Europaparlamentet er en seier, men det er ennå ikke avgjort. Det skriver Energiforetagen se. i et nyhetsbrev.

«Et viktig spørsmål var om fremtidig økning av skogsavvirkning skal regnes
som utslipp, dersom et medlemsland avvirker skog mer enn man har gjort
historisk. Parlamentet stemte for å stryke den begrensningen.

Den svenske skogen kompenserer allerede for mesteparten av Sveriges utslipp,
mer enn 80 prosent, og det er mulig å benytte mer skog, samtidig som skogen
vokser ytterligere.
Både svenske og finske EU-parlamentarikere har engasjert seg i spørsmålet og
de lyktes altså å få med seg Europaparlamentet på beslutningen om at
medlemslandene kan øke sin skogsavvirkning. Dessuten godkjente parlamentet
at skogen er et anliggende for den nasjonale kompetansen og bør avgjøres av
medlemslandene.

Men slaget er ennå ikke vunnet.  Neste steg i beslutningsprosessen er
ministerrådet, der EU-landenes regjeringer skal bli enige. De har to møter; det ene den 13. oktober og det andre den 19. desember. Forhåpentlig får Sverige med seg de andre landene for en tydelig beskjed om at EU ikke skal styre over svensk skogbruk, og på den måten begrense mulighetene for å benytte biobrensel i energiproduksjonen», skriver Energiforetagen i sitt nyhetsbrev.
KALENDER