Det nye regjeringskvartalet skal varmes og kjøles med sjøvann
12. september 2017

Selv om Statsbygg ennå ikke har valgt hvem av de to finalistene som skal designe det nye regjeringskvartalet, er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner klar på at de nye regjeringsbyggene skal varmes og kjøles med sjøvann. Det skriver tu.no..

«Siden det nye regjeringskvartalet vil være hele 250.000 kvadratmeter når det er ferdig, er behovet for energi til både oppvarming og nedkjøling stort. Foreløpige beregninger viser at løsningen med sjøvann vil spare om lag 10 gigawattimer strøm hvert eneste år. Noe som tilsvarer forbruket til omlag 1000 blokkleiligheter."

– Vi har ikke finregnet på dette, men de foreløpige økonomiske beregningene viser at løsningen vil være lønnsom, sier ministeren til tu.no.

Anders Wethal, prosjektleder i Statsbygg, er med på å jobbe frem løsningen. Heller ikke han kan si noe konkret om prisen foreløpig. 

– Dette vil bli et mye større anlegg enn det som bygges ved Nasjonalmuseet. Så størrelsen, kombinert med beliggenheten til regjeringskvartalet vil gi en høyere prislapp, sier han. 

Sjøvannsløsninger er å finne både på Fornebu, Lysaker, Lilleaker og hos Veritas på Høvik, samt i flere andre byer ved sjøen i Norge. Teknologien vil bli akkurat den samme i regjeringskvartalet. 

– Den største forskjellen blir lengden på kabelrørene til regjeringskvartalets system. De vil måtte bli rundt en kilometer lange. På Nasjonalmuseet er tilsvarende rør cirka 100 meter, forteller Wethal.

Han tror ikke dette vil føre til noen problemer.
– Det vil påvirke prisen noe, men det vil være en like god og sikker løsning som ved Nasjonalmuseet, sier han. 

Oppvarming ved hjelp av sjøvann fungerer ved at man tar inn sjøvann i en rørtrasé, veksler det over i en krets med ferskvann og kjører det inn til en varmeveksler som justerer temperaturen. 

– Sjøvann holder om lag 9 grader. Det vil pumpes opp til regjeringskvartalet og brukes både direkte for å kjøle teknisk anlegg, i tillegg til at det går igjennom en varmepumpe for å varme opp kontorlokalene, forklarer Wethal. 

KALENDER