Snart klart for kåring av verdens mest innovative fjernvarmebedrifter
11. september 2017
Den 24. oktober deles utmerkelsen Global District Energy Climate Awards ut for femte gang. Initiativet til utmerkelsen kommer fra IEA (International Energy Agency), FNs klimafond, Euroheat & Power og IDEA (The International District Energy Association).
Det er også disse institusjonene som bedømmer de ulike bidragene og som utpeker vinnerne som presenteres ved en internasjonal konkurranse i Doha, Quatar.

Blant de nominerte til utmerkelsen Global District Energy Climate Awards, som deles ut annet hvert år, er det i år fire svenske selskaper: Fortum Värme, (søsterselskap til Fortum Oslo Varme), Göteborg Energi, Växjö Energi og Värmek - Sinfra.

Fortum Värme nomineres for sitt prosjekt ”Öppen fjärrvärme”, der ulike kunder selger sin overskuddsvarme, i stedet for å kjøle den bort, til Fortum, som transporterer varmen via sitt fjernvarmesystem til byens fjernvarmekunder.  I 2016 bidro denne overskuddsvarmen til å varme 20 000 leiligheter i Stockholms-området.

Göteborg Energi er nominert for et banebrytende demonstrasjonsprosjekt innen EUs forskningsprogram Celsius. Det innebærer at Stena Line-fergen Stena Danica som første fartøy i linjetrafikk kobler seg til fjernvarmenettet.  Stena Danica rommer 2275 passasjerer og trafikkerer strekningen Göteborg-Fredrikshavn 650 ganger i året. Nå kan fergen, når den ligger i Gøteborg havn, kobles til fjernvarmenettet i stedet for å benytte de egne oljekjelene som reduserer CO2-utslippene med 60 prosent, eller 500 tonn, per år. For byen Gøteborg innebærer overgangen til fjernvarme at fartøyets utslipp av svoveldioksid og NOx reduseres med 90 prosent i året, og at støyen reduseres kraftig. Den store utfordringen for Göteborg Energi var at fjernvarmesystemet måtte sørge for en daglig på- og avkobling– som skiller seg fra den stasjonære oppkoblingen.  

Växjö Energi er nominert for hvordan de benytter returen fra fjernkjøling for å levere kjøling til to datahaller og varme til et fotballanlegg.  Växjö Energi har investert i et nytt, innovativt fjernkjølesystem med lavere miljøpåvirkning, som gjør det mulig å utnytte energien i kjølesystemet mer effektivt gjennom to ulike produksjonsanlegg i samme nett.  Utover frikjøling produserer det ene anlegget kjøling fra varme, mens det andre benytter el. Sammenkoblingen via fjernkjølenettet gjør at produksjonen derfor kan tilpasses til nivået på elprisen.

Värmek – Sinfra er en medlemseid innkjøpsorganisasjon innen den svenske fjernvarmesektoren, som også er med i konkurransen for datterselskapet FVU sin metode for å teste ut tekniske innovasjoner, blant annet  gjennom fullskaletest. Ettersom medlems eide innkjøpsorganisasjoner er uvanlige i andre land, håper Värmek – Sinfra at den nye teknologien de får fram kan komme til nytte i flere markeder enn det svenske.  
Kilde: energiforetagen.se
KALENDER