EU-ja til mer miljøvennlig varme i Vilnius
11. august 2017
EU-kommisjonen har gitt Lietuvos Energija grønt lys til å etablere et kombinert kraftvarmeanlegg i Vilnius, basert på avfall og bioenergi.  Anlegget som vil produsere 87,6 MW el og 227 MW varme, vil dekke elbehovet til 230 000 husholdninger og 40 prosent av Vilnius varmebehov.  CO2-utslippene i den litauiske hovedstaden vil ifølge en melding bli redusert med 436 000 tonn.
 
I en melding som ble offentliggjort fra Litauens finansdepartement i forrige uke, har EUs tekniske bistandspartner Jaspers bekreftet at prosjektet er i samsvar med EUs direktiver, og vil ha sosiale og økonomiske fordeler for samfunnet.

Det totale investeringsbeløpet er estimert til rundt 350 millioner euro. Om lag 150 millioner euro av finansieringen forventes å bli dekket av EU, 190 millioner har blitt bevilget fra  European Investment Bank (EIB), the Baltic News Service (BNS) og LETA.  Lietuvos Energija vil dekke resten av finansieringskostnadene.
 
- Den sakkyndige konklusjonen viser igjen den store strategiske betydningen Vilnius kombinerte kraftvarmeanlegg vil ha for vårt land; det vil gi den mest effektive løsningen for å bli kvitt vårt avfall og for å redusere hovedstadens høye oppvarmingskostnader, sier finansminister Vilius Sapoka i meldingen.
 


KALENDER