Eirik Folkvord Tandberg ny administrerende direktør i Fortum Oslo Varme
7. august 2017
Styret i det nyetablerte selskapet Fortum Oslo Varme har utnevnt Eirik Folkvord Tandberg (32)  til administrerende direktør for selskapet. Folkvord Tandberg  har arbeidet i Hafslund siden januar 2011, og kommer fra stillingen som konserndirektør for Hafslund Varme AS.
 
– Fortum og Oslo kommune ønsker å etablere et sterkt og kundefokusert selskap som bidrar til å gjøre Oslo grønnere, og skape innovasjon som hjelper Oslos befolkning og næringsliv til å ta mer miljøvennlige valg. Selskapet står foran mange muligheter for lønnsom vekst, med produksjon og distribusjon av fjernvarme blant annet som følge av befolkningsvekst, utfasing av oljefyring og introduksjon av varmebasert kjøling. CCS-prosjektet på Klemetsrud vil være en milepæl i Norsk industri og vil bidra til å redusere Oslos karbonutslipp, sier Executive Vice President, Fortum City Solutions Per Langer i en melding.
 
– Eirik Folkvord Tandberg vil med sin bakgrunn fra Hafslund Varme og sine kvaliteter være godt rustet til å ta ansvaret for en fremtidsrettet utvikling av Fortum Oslo Varme, fortsetter Executive Vice President, Fortum City Solutions Per Langer.
 

Eirik Folkvord Tandberg (f. 1985) har arbeidet i Hafslund siden januar 2011, og kommer fra stillingen som konserndirektør for Hafslund Varme AS. Han har før dette vært direktør Strategi og Marked i Hafslund Varme, samt tidligere rådgiver for konsernsjef i Hafslund ASA, og arbeidet en kort periode i konsulentselskapet McKinsey.

Tandberg er utdannet sivilingeniør fra Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

– Fortum Oslo Varme består av veldig flinke mennesker som jeg gleder meg til å jobbe sammen med for å gjøre morgendagens Oslo grønnere. De ansatte kommer fra to selskaper som kjenner hverandre godt etter et tett og godt samarbeid i en årrekke. – Sammen går vi inn i en spennende periode, og med organisasjonens solide kompetanse skal vi videreutvikle fornybare og kundevennlige løsninger av høy kvalitet som bidrar til å utvikle Oslo på en god og miljøvennlig måte videre, sier Eirik Folkvord Tandberg.
– Jeg takker for tilliten fra eierne og styret, og gleder meg til det videre arbeidet sammen med dyktige kollegaer, avslutter Tandberg.
 
Nytt styre

Fortum og Oslo kommune har utpekt følgende til det nye styret i Fortum Oslo Varme AS:
 
Liv Monica Stubholt (f. 1961), styreleder
Finn Bjørn Ruyter (f. 1964), styremedlem
Per Langer (f. 1969), styremedlem
Mikael Lemström (f. 1967), styremedlem
Hanna Masala (f. 1976), styremedlem 
Ola Hökstrand (f. 1965), varamedlem i styret
Jane Koppang (f.1960) ansattevalgt styremedlem
Agnar Bjarne Thesen (f.1961) ansattevalgt styremedlem
 


Eirik Folkvord Tandberg (32) er utnevnt til administrerende direktør for det nyetablerte selskapet Fortum Oslo Varme. Han kommer fra stillingen som konserndirektør for Hafslund Varme AS.
KALENDER