Forskning viser at energifleksibel oppvarming trengs
4. august 2017
"Med økt bruk av vindkraft trengs løsninger som kan kompensere for svingningene i produksjonen. Politikken må målsettes." Det skriver NMBU-professorene Torjus Bolkesjø og Eirik Trømborg i et innlegg i Dagens Næringsliv den 28. juli.
«Heldigvis finnes det muligheter som gir fleksibilitet og som er konkurransedyktige i dag. Om lag halvparten av energibruken går til varme. I fleksible oppvarmingssystemer som fjernvarme brukes strøm som energikilde når det er høy produksjon og lave strømpriser, mens andre energikilder som biomasse fra trevirke brukes ved kraftunderskudd og høye strømpriser.

Vi har utført modellsimuleringer for fremtidens nordiske kraftsystem som viser at det vil være et godt samsvar mellom høy vindkraftproduksjon og bruk av strøm i fjernvarmen.  Fleksibel bruk av strøm i fjernvarmesektoren bidrar dermed til mer stabile priser, lavere utslipp og til at fornybar-teknologiene blir konkurransedyktige. Potensialet for fleksibilitet i varmesektoren er svært stort. I Norden er for eksempel årlig varmeforbruk på ca. 120 TWh – i samme størrelsesorden som norsk vannkraftproduksjon.

Fleksibel bruk av strøm til oppvarming gir økt forsyningssikkerhet, et mer robust kraftsystem og bedrer konkurranseevnene til fornybar kraft. Utnyttelsen av denne fleksibiliteten kan sannsynligvis spare samfunnet for store investeringer i andre dyrere løsninger. Fleksibiliteten som varmesystemene kan bidra med er særlig viktig i regioner med en sårbar kraftforsyning, og i regioner med stort kraftoverskudd, mye uregulert kraftproduksjon og begrenset overføringskapasitet.

Det bør derfor legges til rette for økt bruk av energifleksible oppvarmingsløsninger fremover. Dette krever samhandling mellom myndigheter, energiselskapene og byggsektoren», skriver Torjus Bolkesjø og Eirik Trømborg i Dagens Næringsliv.

De to professorene har begge deltatt i forskningsprosjektet Flexelterm, som har analysert behovet for fleksibilitet i det framtidige kraftsystemet og særlig hvordan fleksibel bruk av kraft i varmesektoren kan bidra til et robust fornybart energisystem.
Sluttrapporten fra prosjektet ble fremlagt den 12. juni. Les mer om prosjektet og sluttrapporten her.
KALENDER