Lyse Neo-sjef med tøffe ambisjoner for fjernvarmen
5. juli 2017
Lyse Neo er en foregangsbedrift, både når det gjelder det grønne skiftet, bruk av frikjøling og sirkulær økonomi, fastslår direktør Audun Aspelund i Lyse Neo. Selv gir han prosjektene terningkast seks - med et glimt i øyet.
Det var en engasjert vert som åpnet Norsk Fjernvarmes årsmøte i Stavanger i mai og fortalte de rundt 80 deltagerne om "det siste nye" i fjernvarmen i byen.

– Jeg vil fortelle litt om en bok jeg nettopp har begynt å skrive på.  Jeg har ikke kommet lengre enn til overskriften: «Fifty shades of green» – håper noen vil si etter å ha lest den: «jeg ante ikke at sirkulær økonomi kunne være så spennende», eller «dette var en skikkelig pageturner», sa Aspelund.

Men at det er mange, grønne initiativ i sving i Lyse Neo er ikke tøys. For tiden er det sirkulær økonomi i praksis som teller for Aspelund og hans 41 kolleger.  I 2016 fikk selskapet grønt lys for legging av mer enn ti kilometer rør for fjernvarme og frikjøling i Sandnes, ogi februar i år fikk de aksept for å legge et ni kilometer langt hovednett for fjernvarme i Stavanger - fra Jåttåvågen i sør til Urban Sjøfront øst i sentrum.Fulle ordrebøker
Ettersom Gandsfjorden ifølge Aspelund bidrar med "Norges beste forhold for frikjøling", og kjølemarkedet vokser, inneholder utbyggingsplanene legging av både kalde og varme rør samtidig.

– Det er snakk om store investeringer og derfor også viktig å få til gode avtaler med utbyggingsområder av fjernvarme, sa Aspelund, som opplever at kombinasjonen frikjøling fra Gandsfjorden og klimanøytral varme basert på avfallsvarme,  biogass og "bitte litt el hvis vi absolutt må», blir svært godt mottatt av utbyggere og sluttkunder.

– Ordrebøkene er fulle fram til 2022 – det er ikke så mange næringslivsledere som kan slå i bordet med fem års ordreportefølje i dag, sier Aspelund.

Vil skape grønne verdier
Lyse Neo-sjefen er opptatt av at tilliten som politikere og Lyse-ledelsen har vist - skal bli innfridd.

– Vi skal skape verdier ved å levere miljøvennlige energiløsninger. Vi har fjernvarme, vi har frikjøling, biogass og naturgass. Fremover skal vi sørge for lønnsom utbygging av miljøvennlig fjernvarme og frikjøling, og vi planlegger å øke bruken av biogass. I tillegg skal vi levere naturgass til blant annet gartnerier, hvor CO2 fungerer som gjødsel for plantene, sa Aspelund.

Samtidig brukes fjernvarmen aktivt til å fase ut nettopp naturgass brukt til oppvarming av bygg.

– Bruken av naturgass til varme reduseres vesentlig når dagens «øyer» i Sandnes og Stavanger koples på fjernvarmenettet og dermed blir «landfaste» i henholdsvis 2017 og 2020, fortalte Aspelund.

Satser på biogass
Selv om det er de grønne energiløsningene som er framtiden for Lyse Neo, er gassvirksomheten fortsatt viktig for selskapet. Det dreier seg om distribusjon av naturgass og biogass, hvor stadig mer biogass skal fases inn.

Gjennom Rogass, forsyningsledningen for naturgass fra Kårstø til Risavika i Sola, leveres det rundt 4,5 TWh, en energimengde som er like stor som kraftproduksjonen til Lyse Produksjon, fortalte Aspelund og la til at naturgassen i nettet først og fremst har erstattet oljebruk eller propan og slik bidratt til CO2-kutt.

Hovedandelen blir flytendegjort til LNG i Skangass sin fabrikk og sendt til utlandet; Finland, Sverige - og Østlandet, fortalte Aspelund. Resterende gass benyttes lokalt.

– Lyse Neos gassnett er Norges lengste rørnett – det er tøft. Vi leverer 600 GWh gass i året gjennom dette røret. Han understreker at utbyggingen av gassnettet har vært ønsket politisk og bidratt til økt forsyningssikkerhet, stabile energipriser til industrien og utslippsreduksjoner i regionen.

– Vi var imidlertid ferdig med å bygge ut gassnettet for fem -seks år siden, sa Aspelund.

Isteden handler mye nå om å bruke infrastrukturen til å få mer biogass inn i nettet for Lyse Neo – og utvikle sirkulær økonomi basert på lokale ressurser. Grunnsteinen er at Lyse Neo tar imot varme fra forbrenningsanleggene som selskapet eier sammen med IVAR (Interkommunalt Vann- Avløp- og Renovasjonsverk); primært fra avfallsforbrenningsanlegget på Forus.

– Det innebærer at regionens avfall forbrennes på en miljøriktig måte og bidrar til en fornuftig sirkulær økonomi, sier Lyse Neo-sjefen.

Fossilfrie planer
I kloakkrenseanlegget i Mekjarvik blir det dessuten produsert store mengder biogass og IVAR har nylig startet et biogassanlegg basert på kloakkslam og matavfall på Grødaland i Hå kommune.
  
– Lyse distribuerer denne gassen rundt i det eksisterende nettet. Videre har gassnettet lagt til rette for at vi kan utnytte og distribuere miljøvennlig biogass til stadig flere kunder. Dette vil være et vesentlig bidrag til et «grønt skifte» i regionen, forklarte Aspelund.

Lyse Neo selv vil også erstatte naturgass med biogass for sin egen back up- og spissing i fjernvarmenettet.

– Fra 2018 vil biogass og elektrisitet erstatte de fem prosentene naturgass som i dag benyttes og gi helt klimanøytral fjernvarme – det er litt tøft: Vi skal bruke biogass som spissing i fjernvarmen, så nå begynner det å bli sirkulært - virkelig spiraløkonomi, sier Aspelund.

– Vi har det kjekt på jobb – jeg er stolt over det vi gjør – og for at vi får lov til å gjøre det vi gjør. Jeg tillater meg å gi prosjektene terningkast seks, oppsummerte Aspelund – med et grønt glimt i øyet.


Lyse Neo-sjef Audun Aspelund har hendene fulle med grønt skifte i mange nyanser i Rogaland. (Foto: Sissel Graver)
KALENDER