Klart for mer fornybar fjernvarme på Jessheim
5. juli 2017
Ullensaker kommune har inngått en avtale med Pemco Energi om å etablere en fjernvarmesentral på Jessheim. Den nye sentralen vil erstatte tre lokalt plasserte anlegg og sikre et fornybart fjernvarmetilbud til hele Jessheim sentrum.
 
- Avtalen med Ullensaker kommune er et gjennombrudd for fjernvarmeutbyggingen på Jessheim, og en viktig avklaring for utbyggere og innbyggere som i flere år har etterlyst og ventet på et godt fjernvarmetilbud, sier administrerende direktør i Pemco Energi, Håkon Knappskog i en melding.
 
Pemco Energi leverer fjernvarme i dag fra tre lokalt plasserte varmesentraler på utbyggingsområdene Jessheim Park, Romsaas-området og Sagabyen. Disse vil bli erstattet når det nye fjernvarmenettet er klar til å forsyne hele Jessheim sentrum med fjernvarme.
 
- Fjernvarmesentralen vi skal bygge er godt egnet til å forsyne langt flere enn de lokale anleggene vi i dag driver. Tomten som fjernvarmesentralen skal bygges på har også utvidelsesmuligheter, som igjen gir oss skalerbarhet for fremtidig utbygging. For Jessheim er det bedre og mer effektivt at fjernvarmeutbyggingen skjer med én stor sentral enn mange små, sier Knappskog.

Mer fornybar energi

Enova har bidratt med i overkant 35 millioner kroner til Jessheim-prosjektet. For Enova er det viktig å fremme fjernvarme som gjør at fornybar kraft som ellers ville vært brukt til oppvarming av bygg, kan brukes der hvor klimanytten er større, for eksempel til å elektrifisere transportsektoren.

– Norge trenger mer fornybar energi i lavutslippssamfunnet, og fjernvarme er og blir en viktig del av løsningen. På 15 år har vi gått fra en situasjon hvor fjernvarme var lite utbredt til at det finnes i de aller fleste byene i Norge. Denne store fjernvarmeutbyggingen har bidratt til at det nå er mulig å fase ut oljefyrene. Vi er stolt over å ha bidratt til denne utviklingen. Prosjekter som dette bidrar både til å redusere klimagassutslipp og utjevne effektbruken, sier markedssjef Ole Aksel Sivertsen i Enova. 
 

Viktig satsing
Den nye fjernvarmsentralen vil være dimensjonert til å produsere varme tilsvarende 40 GWh. Anlegget skal produsere fornybar energi basert på biobrensel.
 
- Jessheim er et langsiktig satsingsområde for oss, og vi er derfor svært glad for at prosjektet vi har jobbet med siden 2013 endelig realiseres. Nå kan vi endelig tilby utbyggere og innbyggere på Jessheim et helhetlig og fornybart varmetilbud, sier Knappskog.
 
Pemco Energi opplever økt etterspørselen etter fornybar varme. I årene som kommer frem mot oljefyringsforbudet inntrer i 2020 forventer selskapet at etterspørselen ytterligere vil øke.
 
- Den økte etterspørselen fra aktører med et større varmebehov forteller oss at dette markedet er i vekst og at myndighetenes forbud mot oljefyring er i ferd med å virke. Vi har investert godt i å vokse i årene som kommer, sier Knappskog i meldingen.


- Avtalen med Ullensaker kommune er et gjennombrudd for fjernvarmeutbyggingen på Jessheim, sier administrerende direktør i Pemco Energi, Håkon Knappskog.
KALENDER