ESA godkjenner Enova-støtte til miljøvennlig varme i Trondheim
29. juni 2017
EØS-tilsynet ESA godkjente onsdag 172 millioner kroner i Enova-støtte til produksjon av fornybar energi ved Ranheim Energi i Trondheim.

—Målet med dette prosjektet er å styrke Norges produksjon av fornybar varmeenergi. Statsstøttereglene i EØS er laget for å fremme nettopp denne typen tiltak, sier ESA-president Sven Erik Svedman i en melding.

Ranheim Energi vil motta støtten for å bygge et forbrenningsanlegg som skal bruke returflis og sortert restavfall til å produsere varme. Anlegget skal også bruke avfall fra returpappforedling ved Ranheim Paper & Board, og den fornybare varmeenergien skal så leveres tilbake til papirfabrikken. I tillegg skal Ranheim Energi bidra med leveranser til Statkraft Varmes fjernvarmeanlegg i Trondheim.

Det er anslått at prosjektet vil produsere varmeenergi tilsvarende 200 GWh i året, og statsstøtten blir betalt fra Energifondsordningen i Enova. ESA har ingen innvendinger mot det foreslåtte tiltaket etter å ha vurdert det opp mot EØS-reglene for statsstøtte.
KALENDER