Miljøvennlig byggvarme på Gardermoen Campus
29. juni 2017
Med vannbåren varme basert på bioenergi som varmekilde, har man spart atmosfæren for klimagassutslipp tilsvarende 400 biler, under byggingen av LHL-klinikkene på Gardermoen Campus.
De nye LHL-klinikkene vokser frem på byggeplassen på Gardermoen Campus – et prosjekt som gjerne omtales som Norges grønneste sykehus.  Både sykehuset og øvrige bygg på Gardermoen Campus på Jessheim skal varmes og kjøles basert på fornybar energi fra grunnvann, varmepumper og spillvarme, som vil tilfredsstille kravet om nær null-energi-nivå.

Og også i anleggsfasen har man valgt miljøvennlig vannbåren varme til oppvarming og tørking av råbyggene:

I stedet for å fyre med diesel eller gass, ble løsningen for Gardermoen Campus et vannbårent system basert på pellets. Og takket være denne løsningen, har man spart miljøet for et CO2-utslipp på om lag 270 000 liter diesel eller tilsvarende 400 biler på veien i ett år.

En fyrkjele med en effekt på 1500 kW ble installert, og nærmere 650 tonn med pellets gikk med til å varme vann som sirkulerte i radiatorer, plassert på ulike steder i bygget. I forkant var det beregnet et forbruk på 3 GWh for å holde råbygget varmt gjennom byggeperioden. Det endelige forbruket ble 2,8 GWh for en bygningsmasse på om lag 36 000 BTA, ifølge opplysninger fra Norsk Bio, som har levert byggvarmen til Gardermoen Campus.

Positive effekter
En positiv bieffekt av det vannbårne varmesystemet, er at bygget ble tørt raskere. Dette er fordi radiatorene gir en jevn og god varme uten fuktighet (i motsetning til tradisjonell byggtørk). Det har også gitt arbeiderne et bedre innemiljø i byggeperioden. At det vannbårne systemet i tillegg er tryggere fordi all forbrenning foregår ute og dermed ikke skaper risiko for brann, er en annen bonus. Fyrkjelen fra Norsk Bio demonteres etter at byggeperioden er over – og flyttes til neste byggeprosjekt.

– Vi ser bare positive effekter av å gå over til fornybar energi på byggeplassene våre – og har det som mål for våre prosjekter. Det bør være innen rekkevidde, særlig med tanke på de positive effektene vi får ut av det, sier Isak Oksvold, direktør for miljø og samfunnsansvar i Aspelin Ramm, et av selskapene bak Gardermoen Campus Utvikling.

Miljøbevisst entreprenør
– For oss som entreprenør på dette prosjektet, var det en selvfølge at vi skulle basere byggvarmen på fornybar energi. Siden 2012 har vi hatt et eget konsept som heter «Miljøeffektiv byggeplass», der en viktig målsetning er å minimere bruken av fossil energi på byggeplass.
Videre har vi som uttalt mål å sørge for effektiv byggvarme. Dermed var veien kort til å ta i bruk pelletsbasert fyrkjele på Gardermoen Campus, forteller anleggsleder Lars-Olav Solem i HENT.

Byggingen av LHL-klinikkene på Gardermoen Campus er blitt støttet av Enova med 29,9 millioner kroner. Bakgrunnen for tilsagnet fra Enova er at man i prosjektet ville kombinere høye energiambisjoner med flere innovative energiløsninger.


I stedet for å fyre med diesel eller gass, ble løsningen for bygging av LHL-klinikkene på Gardermoen Campus et vannbårent system basert på pellets. Og takket være denne løsningen, har man spart miljøet for et CO2-utslipp på om lag 270 000 liter diesel eller tilsvarende 400 biler  i ett år. (Foto: Finn Ståle Felberg)
KALENDER