Statsbudsjettet 2008
1. januar 2007

- Økt støtte til oppvarming med andre energibærere enn strøm og olje.
- Øker avgiften på fyringsolje, men tør ikke røre elavgiften.
- Legger ikke til rette for økt energigjenvinning fra avfall.

- Norsk Fjernvarme er fornøyd med Regjeringens økte støtte til bioenergi og varmeproduksjon. Vi har store forventninger til meldingen om langsiktig oppbygning av infrastruktur for fjernvarme, men både omfang og innretning er avgjørende for at man skal sikre investeringer fra bransjen til forsert utbygging, sier lederen for Norsk Fjernvarme Heidi Juhler.

For å nå målet om mindre strøm og olje til oppvarming, må Enova også gi midler til sluttbrukere som vil legge om energibruken og ta i bruk miljøvennlige oppvarmingsformer. En vesentlig barriere for utnyttelse av bio- og fjernvarme er mangel på infrastruktur for vannbåren varme i bygg. Det viser en studie nylig utført av NoBio.

Regjeringen flagger fokus på miljø- og energiavgifter for å redusere energiforbruk og utslipp. - Vi er derfor positive til økt grunnavgift på fyringsolje til 8,20 øre/kWh. Men det er skuffende at elavgiften ikke tas i bruk som ledd i en grønn skatteomlegging, og ikke blir benyttet som et energipolitisk virkemiddel som i våre naboland. Det ville gjort fornybar energi mer lønnsom og gitt fortgang i investeringene. Elavgiften blir 10,50 øre/kWh i 2008, halvparten så lav som i Sverige, og syv ganger lavere enn i Danmark, sier Juhler.

Det er et felles energipolitisk mål å øke energigjenvinning fra avfall. Dette er det vanskelig å få til uten endringer i innretningen av sluttbehandlingsavgiften på avfall, eller ved å gi andre bedre insentiver. Dermed fortsetter den uheldige transporten av avfall til Sverige.

Økt utbygging av fjernvarme vil også vil bidra til større sikkerhet i forsyningen, både ved mer fornybar energi, og ved avlastning av elnettet. Med gode kombinerte rammebetingelser kan bransjen levere 8 TWh fjernvarme i 2016 og 10 TWh i 2020.

Norsk Fjernvarme mener at bransjen kan levere 8 TWh fjernvarme i 2016 og 10 TWh i 2020 med gode, kombinerte rammebetingelser.

Kontaktperson i Norsk Fjernvarme: daglig leder Heidi Juhler, mobil 916 37 125

KALENDER