Savner konkrete tiltak for avfallspolitikk og sirkulær økonomi
26. juni 2017
I en kommentar til stortingsmeldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi, som ble presentert av klima- og miljøminister Vidar Helgesen den 21. juni, mener Nancy Strand administrerende direktør i Avfall Norge at meldingen har for få konkrete virkemidler for en bærekraftig og sirkulær økonomi.
- Vi når ikke en gang gjeldende forpliktelsene om 50 prosent materialgjenvinning av husholdningsavfall innen 2020 med de ambisjonene som er lagt på bordet i dag, sier Nancy Strand i en melding.
 
Vidar Helgesen åpnet med at vi trenger å endre tenkningen vår rundt avfall, som ressurser og utgangspunkt for ny verdiskapning. Bestillingen fra Stortinget var å komme med en stortingsmelding om avfallspolitikk og den sirkulære økonomien.

- Med tanke på hvor lang tid regjeringen har jobbet med denne meldingen, og det faktum at den legges frem den siste dagen Stortinget er samlet i denne perioden, så hadde jeg virkelig forventet at det skulle legges frem konkrete virkemidler for en bærekraftig og sirkulær økonomi. Den forventningen innfris ikke, fortsetter Strand.

Norge skal bli et mer ressurseffektivt land, og det å oppnå en sirkulær økonomi er lønnsomt, grønt og nødvendig. Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norge har tidligere vist at vi er klare for nye, ambisiøse krav. Industrien og næringslivet forøvrig viser også lignende engasjement.

- Meldingen bærer preg av at vi venter på hva som skal bli resultatet av forhandlingene i EU om pakken for sirkulær økonomi, sier Strand, og viser til planene til blant annet Finland og Danmark om å være de første hel-sirkulære landene i verden. Her kunne vi trygt ha gått i tet og vært mer konkrete, sier hun i en kommentar på Avfall Norges nettsider.

Last ned stortingsmeldingen  "Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi" her

 
KALENDER