Macron foreslår en kraftig økning av minsteprisen på CO2-utslipp
23. juni 2017
Frankrikes president Emmanuel Macron foreslår å øke minsteprisen for CO2-utslipp til 30 euro per tonn – en seksdobling av det som betales i dag. Det vil gi Frankrike store konkurransefortrinn overfor Tyskland, skriver avisen die Welt.
En økning av CO2-avgiften vil ha liten effekt på fransk industri, men medføre store utgiftsøkninger for den tyske industrien. Ifølge nyhetsbyrået Bloomberg ønsker Macron at industribedrifter og kraftprodusenter i EU i fremtiden skal betale minst 30 euro for utslipp av et tonn karbondioksid – det vil være det seksdobbelte av det som betales i dag.

Det vil ifølge die Welt gi Frankrike en enorm konkurransefordel - landet  vil knapt merke denne økningen. Årsaken er at 90 prosent av Frankrikes energiforsyning er basert på CO2-fri kjernekraft- og vannkraft. Strøm basert på kull utgjør kun 1,5 prosent. En seksdobling av CO2-avgiften vil føre til økte strømpriser i de fleste EU-landene, men ikke i Franrkike.
I Tyskland vil elprisen stige med rundt 40 prosent, advarer energieksperter. 
 
- Den anbefalte minsteprisen vil true tusener av arbeidsplasser i kullkraftverk, utfordre forsyningssikkerheten av energi, og føre til store ulemper for konkurransekraften for den energiintensive   eksportindustrien i Tyskland, uttalte Clemens Hecker, senior-direktør i Pyöry.

Samtidig vil den klimapolitiske effekten være høy. En CO2-avgift på dette nivået vil sannsynligvis føre til en reduksjon av de tyske CO2-utslippene på  55 millioner tonn i året, ifølge byrået. 
KALENDER