Flomvoll vil sikre Trysil Fjernvarme videre drift
22. juni 2017
Etter at Trysil Fjernvarme og Moelven Trysil i flere år har blitt rammet av vårflom, inngikk kommunen og de to bedriftene onsdag avtaler som vil forhindre dette i fremtiden. Partene har blitt enige om å bygge en flomvoll på nord- og østsiden av industritomtene. NVE vil bidra med halvparten av kostnadene på om lag 29 millioner kroner.
 
Alle nødvendige avtaler mellom de tre partene ble underskrevet i Trysil rådhus 21. juni 2017, skriver Trysil kommune på sine nettsider.
 
Moelven Trysil AS og Trysil Fjernvarme kjøper eiendommene de har festekontrakt på i dag, av Trysil kommune. Moelven betaler 2,2 millioner kroner for drøyt 125 mål, mens Trysil Fjernvarme får sine 9,5 mål gratis fordi taksten viser at eiendommen har negativ verdi på grunn av flomfaren. 
 
Å bygge den 700-800 meter lange flomvollen på nord- og østsida av bedriftene vil koste rundt 29 millioner kroner. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil betale halvparten. Resten, den såkalte distriktsandelen, er kommunens ansvar. Men i praksis blir det Moelven Trysil og Trysil Fjernvarme som betaler den.

Styreleder i Trysil Fjernvarme Ola Børke håper på byggestart allerede i høst, og at flomvollen skal stå ferdig til å stanse en eventuell vårflom i 2018.
 
- Hvis alt går på skinner, er det mulig. Vi fikk godkjent reguleringsplanen der alle disse tiltakene er med, allerede i 2013, sier Runar Pettersen.
 
Avgjørende for videre drift
Både Pettersen og Børke mener flomvollen er helt nødvendig for framtidig drift av de to foretakene, da den sikrer stabil drift og at de ikke taper penger på driftsstans og ødelagte råvarer, materialer, maskiner og utstyr på grunn av flom. Flomvollen er også et viktig helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for de ansatte på industriområdet.
 
Fornøyd ordfører
Ordfører Erik Sletten er glad for at ting nå er på plass, fordi det sikrer arbeidsplassene i de to foretakene som lever godt med hverandre på industriområdet. Trysil Fjernvarme får avfallet fra sagbruket til sin produksjon, og gir tørkevarme tilbake. Han minner også om fjernvarmens betydning, beredskapsmessig. Og han roser NVE som har prioritert denne flomvollen på sitt stramme budsjett.

- Mange må vente i mange år på penger fra NVE. Her kommer det rimelig raskt. Så er det også slik at investeringen kan være spart inn igjen raskt. En flom kan gjøre skader for 15 millioner på dette industriområdet, sier han i meldingen på Trysil kommunes nettsider.
 
 


Foto: Grete Myrvold Rydje, Trysil kommune
KALENDER