Mener Hafslunds fjernvarme selges "på billigsalg"
21. juni 2017

Hafslunds fjernvarmevirksomhet er den enheten som Oslo kommune gir den klart laveste prisen på, sett i forhold til den uavhengige verdivurderingen Sparebank 1 Markets har foretatt på vegne av styret i Hafslund. Det skriver nyhetstjenesten Europower.com.

«Mens Oslo kommune har verdsatt både nettvirksomheten, produksjonsvirksomheten og omsetningsvirksomheten vel 20 prosent lavere enn det Sparebank 1 Markets gjør, er spriket for fjernvarmevirksomheten på hele 47 prosent.

Sparebank 1 Markets fastsetter brutto verdi (netto rentebærende gjeld ikke medregnet) av Hafslunds fjernvarme til 6,9 milliarder kroner, er verdien satt til 4,7 milliarder kroner i Oslo kommunes oppkjøpstilbud og transaksjonen mellom Oslo kommune og den finske energigiganten Fortum». skriver Europower.

50/50 i fjernvarmen
Transaksjonsavtalen innebærer at Hafslunds fjernvarmevirksomheten skal eies 50/50 av Oslo kommune og Fortum, med det finske selskapet som operativ leder, etter at oppkjøpet av Hafslund er gjennomført.

Samlet bruttoverdi av Hafslunds virksomheter er ifølge Sparebank 1 Markets 36,1 milliarder kroner, mens den er 28,54 milliarder kroner ifølge Oslo kommunes kjøpstilbud.
 
Hafslund-styret anbefalte tirsdag minoritetsaksjonærene å holde på sine aksjer ikke vil påvirke prosessen med å gjennomføre transaksjonen.

- Jeg vil ikke kommentere dagens verdivurdering [av Sparebanken 1 Markets] i detalj. Vi forventer at avtalen vil gå videre som planlagt med overtakelse i tredje kvartal, sier fungerende sjef for investor relations, Måns Holmberg, og tilføyer overfor nyhetstjenesten Montel at  alle myndighetsgodkjennelser nå er plass for å gjennomføre Hafslund-avtalen.
 
KALENDER