Majestetisk innvielse av fremtidens varme
16. juni 2017
Dronning Margrethe innviet onsdag Kalundborg Forsynings nye varmepumpe som er Danmarks største. Den nye varmepumpen er ifølge Dansk Fjernvarme et mønstereksempel på effektiv utnyttelse av overskuddsvarme og integrasjon mellom industrien og el- og varmeforsyningen.
Den 10 MW store varmepumpen  skal uynytte overskuddsvarmen fra Novo Nordisk og Novozymes fabrikker i Kalundborg.

- Med Kalundborg Forsynings investering i en stor eldreven varmepumpe har de gjort seg selv til et godt eksempel på hvordan overskuddsvarme fra industrien kan utnyttes effektivt, og til hvordan forsyningssikkerhet samt varmeprisen for kundene settes i høysetet, sier Kim Behnke, som er visedirektør i Dansk Fjernvarme, som representerer landets cirka 400 fjernvarmeselskaper i en melding.

Når det lykkes å sikre en sunn økonomi i Kalundborg Forsynings nye varmepumpe, skyldes det blant annet at kilden - i dette tilfelle spillvannet fra Novo Nordisk og Novozymes, med 20-25 grader varmt spillvann, på forhånd har en god temperatur. Derfor er det  ikke nødvendig å øke temperaturen så mye for å kunne benytte den i fjernvarmen.

Varmepumpeanlegget i Kalundborg vil kunne dekke 30 prosent av byens fjernvarmebehov.
 


KALENDER