Kaldere fjernvarme gir klimagevinst
18. mai 2017
Det nye boligområdet Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm reduserer de globale utslippene med ca. 2000-3000 tonn per år, da vannet i fjernvarmen er kaldere enn vanlig. Det gir håp om å benytte kaldere vann i fjernvarmen i hele Stockholm, ifølge Fortum Värme, som står bak den spesialbygde fjernvarmen.
 
Fjernvarmenettet som varmer den største delen av den svenske hovedstaden, består av et 290 mil langt rørnett under jorden, der varmt vann pumpes døgnet rundt. Temperaturen varierer mye avhengig av sesong og behov, men  Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden er utviklet til å ta vare på energien ved lavere temperaturnivå.
 
– Klimagevinsten skyldes ikke primært at vi sender kaldere vann til Hjorthagen, men at fjernvarmevannet er kaldere enn vanlig når det har vært benyttet i leilighetenes varmesystem, og kommer tilbake til Värtaverket. Det medfører at flere prosesser i Värtaverket blir enda mer effektive.  Derfor kan det både produseres enda mer el, og benyttes mindre el når vi skaper varme til stockholmere, forklarer Erik Skoglund, prosjektleder i Fortum Värme.
 
Overskudd av fornybar el gjør at det er behov for mindre el et annet sted. Da Sveriges elnett er koblet til nord-Europas elnett, fører det til at det skapes mindre el med fossil brensel som kull og naturgass i våre naboland (i sør, red.anm).

Da mengden fornybar el  først og fremst styres av hvor mye det blåser eller regner, eller hvor mye solen skinner, er det nemlig kun fossil elproduksjon som påvirkes når mengden grønn el øker, skriver Fortum Värme i en melding.

Kan bli aktuelt for hele Stockholm
Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden har potensial for å bli et forbilde for en mye større omstilling i hele Stor-Stockholm.
 
– Det fine med dette prosjektet er at det er nøyaktig like varmt og bra for de som bor i leilighetene. Det burde dermed være mulig å gjøre dette i hele  Stor-Stockholm. Og dette regner vi på nå. Blir det mulig, så mangedobles selvfølgelig klimagevinsten, sier Anders Egelrud, Fortum Värmes administrerende direktør.

Fakta om fjernvarmen i Hjorthagen, i Norra Djurgårdsstaden:
Temperaturen i fjernvarmenettet er lavere enn normalt, spesielt når vannet forlater leilighetene.  Den eksakte  temperaturen varierer i løpet av året, som også er tilfelle i resten av fjernvarmenettet.

Det blir like varmt og komfortabelt for dem som bor i området.

Det kaldere vannet vil redusere de globale utslippene av CO2 med om lag  2000-3000 tonn per år, da det gir mer grønn el som leder til mindre el fra kull og naturgass.

Anlegget settes i drift i løpet av våren  2017.
 


KALENDER