- Fjernvarme gir lavere renovasjonsgebyr
16. mai 2017

Det er feil at renovasjonsgebyret subsidierer utbygging av fjernvarme. Salg av spillvarme som el og fjernvarme reduserer kostnadene og fører igjen til lavere gebyr, fastslår Tron Kallum, konstituert direktør Renovasjonsetaten i Oslo kommune.

Kallum tilbakeviser påstander fra Tore Strandskog (Nelfo) og Per Jaegtnes (Elektroforeningen) om Oslo kommunes avfalls-, energi- og klimapolitikk som "ukorrekte og misvisende".
 

- Varme- og elproduksjon fra avfallsforbrenning er en viktig del av Oslos miljøvennlige og sikre energiforsyning. Fjernvarme frigjør elektrisitet til andre formål, skriver Tron Kallum, konstituert direktør Renovasjonsetaten i Oslo kommune i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv 16. mai.

Innlegget er et svar på en Strandskog- og Jaegtnes-kronikk i samme avis, som også Norsk Fjernvarme og Avfall Norge har reagert sterkt på.

NELFO og Elektroforeningen påstår i sitt innlegg at fjernvarme er årsaken til at renovasjonsbegyret har økt i Oslo, mens realiteten er motsatt.


- Renovasjonsgebyret per innbygger i Oslo er høyere enn i Trondheim, Bergen og Stavanger, og lavere enn i Tromsø og Kristiansand. Tjenestetilbudet i de ulike byene er forskjellig. Det er riktig at gebyret i Oslo økte noe i tidligere år grunnet nødvendige investeringer i infrastrukturen (sorterings-, forbrennings- og biogassanlegg). Det er feil at renovasjonsgebyret subsidierer utbygging av fjernvarmenettet. Salg av varme og elektrisitet reduserer kostnadene og fører igjen til lavere gebyr, poengterer Kallum.

 

Han understreker at Oslo avsluttet deponering av husholdningsavfall for over 20 år siden.

- Det var mulig på grunn av høye politiske ambisjoner om økt materialgjenvinning. Forbrenning er ikke en felle, slik Strandskog og Jaegtnes presenterer det, men en helt nødvendig del av infrastrukturen for sikker avfallsbehandling. God behandling av avfall er å ta vare på og foredle ressurser, samtidig som innbyggerne sikres mot helse- og miljøfare, skriver Kallum i innlegget.

KALENDER