Flere EU-land nærmer seg miljømålene
4. mai 2017
Innen 2020 har EU som mål at 20 prosent av all energi skal komme fra fornybare kilder.
For de fleste medlemslandene har omstillingen gått bra, for enkelte ikke så bra, men for Sverige har det godt veldig bra, skriver Kundkraft.
Ifølge tall fra Eurostat har andelen fornybar energi som benyttes innen EU økt til totalt 17 prosent i 2015 – dobbelt så mye sammenlignet med 2004 årsandelen på 8,5 prosent, og innen intervallet for 2020-målet på 20 prosent.

Andelen fornybar energi økte i 22 av de 28 medlemslandene. I forhold til målet ligger Kroatia best an med 29 prosent fornybar sammenlignet med målet på 20 prosent.

– Sverige har i dag en andel på 53,9 prosent fornybar energi, sammenlignet med målet på 49 prosent. Dermed har Sverige størst andel fornybar energi innen EU og  Sverige har også oppnådd målet for 2020, sier Anders Kaijser, forretningsområdesjef i  Kundkraft.
KALENDER