Obos vurderer å benytte overskuddsvarme fra datahall på Ulven
21. april 2017
Obos planlegger å bygge 3.000 boliger og 200.000 kvadratmeter kontorer og butikker på Ulven i løpet av  15–20 år. Som varmekilde vurderer Obos å benytte overskuddsvarme fra datahallen til Digiplex, som i dag  går til spille, i den nye bydelen.
– Vi har tilknytningsplikt. Det betyr fjernvarme. Varmeveksler og vannbåren varme, 
Vi har en nabo, Digiplex, som i dag bruker fire–fem megawatt til kjøling i datasentralen sin, sier Jon-Erik Lunøe, daglig leder i Obos-eide Ulven AS til norskvvs.no.

Overskuddsvarmen fra datahallen blir i dag sendt rett ut i luften. Nå har de to gått sammen og utredet om varmen kan brukes til noe mer fornuftig.

– Utredningen viser at her kan vi bygge to ringledninger rundt hele Ulven, bore 400 brønner, pumpe varmen ned i bakken og magasinere den og så ta den inn igjen gjennom varmeveksler i hvert enkelt bygg og bruke den til både varme og kjøling, sier Lunøe.

Løsningen vil lønne seg for sluttbrukerne i boliger og næringslokaler, det vil lønne seg for Digiplex og det vil være bedre for miljøet.

Nå står det igjen å bli enige med Hafslund. Det har Lunøe tro på at skal gå bra: Kortreist varme og nærenergianlegg er på vei inn.

– Det kan godt være at vi vil ha fjernvarme som spisslast. Det er fjernvarmerør gjennom området her, og alt ligger til rette for å koble på. Men vi tar samfunnsansvar og går for en mer miljøvennlig løsning, sier Ulven-sjefen til norskvvs.no

I en kommentar til disse planene, sier  kommunikasjonsdirektør Truls Jemtland i Hafslund til fjernvarme.no: - Vi er dialog med Obos vedrørende flere spennende prosjekter og storprosjektet på Ulven er et av disse.
 
 
 
KALENDER