Fjernvarme som byggvarme kan bli standard i Rana
20. april 2017
Etter å ha benyttet fjernvarme under byggingen av et sykehjem i Rana, er kommunen så fornøyd – både med miljø- og økonomiske gevinster, at bruk av fjernvarme kan bli et krav ved bygging av kommunale bygg,  hvis infrastrukturen er tilgjengelig.
Prosjektsjef Josten S. Jacobsen ved bygge-avdelingen i Rana kommune er svært glad for at entreprenør Tre og Betong AS tok initiativet til å benytte fjernvarme under byggingen av Selfors sykehjem.
 
— I forhold til byggingen av sykehjemmet var det entreprenøren som fikk en økonomisk effekt av billigere oppvarming. Vi synes det er greit. Det som er bra for entreprenøren er også bra for oss, sier Josten S. Jacobsen til Rana Blad.
 
Prosjektsjefen forteller at man nå har under vurdering om det skal legges inn som en del av forutsetningene ved kommunale byggeprosjekter at en entreprenør skal benytte fjernvarme til oppvarming, hvis det er mulig. - Enn så lenge har vi ikke lagt inn slike miljøkrav, sier Jacobsen videre.
 
Prosjektleder Andre Haugmo i entreprenørfirmaet Tre og Betong AS er ifølge avisen svært fornøyd med at han fikk med byggherre Rana kommune til å tenke miljøvennlig under byggingen av det nye sykehjemmet på Selfors.

- Tidlig i prosjektfasen foreslo vi at det skulle benyttesfjernvarme til oppvarmingen av bygget innvendig, etter at alt av vegger var tettet igjen. Kommunen tente på ideen, forteller Haugmo.
 
Det eneste som kreves for å kunne benytte seg av fjernvarmesom energikilde til oppvarming under byggeperioden, er at man ferdigstiller byggetsfjernvarme i en tidlig fase. Normalen fram til nå har vært at dette tekniske rommet har blitt ferdigstilt på slutten av byggeperioden.
 
Et slags kinderegg
Bruk av fjernvarme under bygging er ikke vanlig i Rana. Det er kun entreprenøren Tre og Betong AS som så langt har gjort det på denne måten ved to byggeprosjekter. Det ble gjort ved nybygget til Toyota Nordvik AS, i tillegg til ved Selfors sykehjem.
Å ha vannbåren gulvvarme i alle rom under bygging gir mange gevinster. For det første slipper man å benytte seg av mange dieseldrevne varmeovner, som bråker og forurenser.
 
Fjernvarmegir en jevn temperatur i alle rom og et behagelig arbeidsmiljø for alle arbeidsfolkene. Måten sørger også for at bygget effektivt tørker slik det skal. Dette er viktig i forhold til legging av gulvbelegg og fliser.
 
- Miljøet blir vinneren ved å tenke nytt i byggeprosessen, og denne måten å bygge på er også kostnadsbesparende. - Det er billigere å kjøpe innfjernvarme enn diesel, sier prosjektlederen.

Daglig leder Terje Sund-Olsen og driftsteknikker Morten Sund ved Mo Fjernvarme
forteller det ikke skal stå på dem for å gjennomføre mer miljøvennlig bygging ved andre prosjekter innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme i byen.
 
- Denne muligheten er ikke godt nok kjent. Når folk blir klar over fordelene, vil også andre entreprenører og byggherrer gjøre det på samme måten. Det er da viktig at Mo Fjernvarme blir involvert i byggeprosjektet så tidlig som mulig, sier Sund-Olsen.

Tror fossilfri byggvarme kan bli krav - hvis mulig
Han tror alle ser nytten av å tenke miljøvennlig der det er mulig å gjøre det.

- Det jo ellers slik at myndighetene fra 2020 innfører et forbud mot bruk av fossilt brensel til oppvarming av bygg. Jeg antar at det fort også vil gjelde for bygg under bygging, hvis det er mulig å ha et fossilfritt byggeprosjekt, sier Sund-Olsen.
 
I forhold til byggingen av Selfors sykehjem har Mo Fjernvarme beregnet
en CO2 -besparelse på 50 tonn i forhold til bruk av tradisjonelle dieselaggregat, skriver Rana Blad.
 
 
 
 
 


(Faksimile: Rana Blad)
KALENDER