Gassnova-ja til videre studier for CO2-fangstaktører
19. april 2017
Gassnova har i dag tildelt kontrakt til Klemetsrudanlegget, Norcem og Yara som alle får støtte til videre studier av fullskala fangst av CO2 ved sine anlegg.
- Vi er svært glade for at vi har med alle tilbyderne videre. De representerer tre bransjer som alle vil trenge fangst og lagring av CO2 på sikt. Denne klimaløsningen må tas i bruk i stort omfang globalt, hvis vi skal nå målene fra Paris-avtalen, sier Gassnova-sjef Trude Sundset i en melding.

Mulighetsstudiene fra juli 2016 viser at CO2-fangst er teknisk mulig ved Norcems sementfabrikk i Brevik, ved Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya og ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud. Fremover vil CO2-fangstanleggene planlegges i større detalj og med mer nøyaktige kostnadsestimater. Beslutningsunderlaget skal være klart høsten 2018 slik at en eventuell investeringsbeslutning kan tas av Stortinget våren 2019.

- CO2-håndtering er en viktig del av regjeringens klimapolitikk, og regjeringen har en ambisjon om å realisere minst ett fullskala demonstrasjonsprosjekt for CO2-håndtering. Fra regjeringens side er det en klar forutsetning at det er industriell interesse for prosjektet. Tildeling av kontrakter om videre studier av CO2-fangst med tre industriaktører er derfor et viktig steg videre, sier olje- og energiminister Terje Søviknes i meldingen.

Smeheia optimalt lagringssted
Planen er at CO2 fra ett eller flere av disse anleggene skal fraktes med skip til et mellomlager. Deretter skal CO2 føres i rørledning ut til et lager under havbunnen i Nordsjøen. Smeaheia-området, som ligger øst for Trollfeltet og ca. 50 km fra land, er valgt som lagringssted. Kontrakt med lageroperatør skal etter planen inngås før sommeren. Statoil gjennomførte mulighetsstudien som pekte ut Smeaheia-området som optimalt lagringssted.

Kommentarer fra de tre aktørene:
- Verden svømmer over av avfall som håndteres dårlig. I fremtiden ser vi potensial for kanskje 140 millioner tonn CO2 fra avfall som brennes i Europa. Avfall er nest etter kraftproduksjon det viktigste område å ta tak i. På Klemetsrud vil vi kunne fjerne ca. 90 prosent av CO2en vår med CCS, og vi har mye biologisk avfall. Det gjør at vi netto går CO2-negativt. Det er helt unikt med vårt prosjekt, sier Pål Mikkelsen, sjef for Klemetsrudanlegget.

- Norcem har en visjon om at betongproduktene våre skal være CO2-nøytrale i 2030. CCS er svært viktig hvis vi skal ha muligheten til å nå dette. Det er viktig for oss som bransje også, at vi tar dette på alvor. Vi har en mulighet til å gå foran på fabrikken i Brevik, sier Per Brevik i Norcem.

- Karbonfangst kan bli en viktig del av løsningen for å kutte utslipp fra industrien, og gjennom dette prosjektet har vi fått en unik mulighet til å bidra til å utvikle en fullskalakjede for fangst og lagring av CO2. Når tildelingen nå er foretatt ser vi frem til den videre dialogen med myndighetene, og for oss som næringslivsaktør i et globalt marked blir det viktig å få på plass en god insentiv-ordning for bygging og drift, sier Petter Østbø, konserndirektør i Yara.


Kilde foto: Gassnova
KALENDER