Europeiske bioenergieksperter samlet i Estland
18. april 2017

Før Estland skal overta ordførerrollen i EU andre halvår i år, har landets regjering informert om at den deltar i International Energy Agency, IEAs program Bioenergitechnology Collaboration (TCP).

Den estlendske regjeringen som "anser å forstå betydningen av bærekraft og behovet for enkle regelverk innen bioenergi", informerte deltakerne på et bioenergiseminar om landets deltakelse i TCP.

Bioenergi er den største kilden for fornybar energi i dag, ved at den kan  generere både varme, el og brensel til transport. Til tross for dette, utgjør produksjonen av bioenergi mindre enn ti prosent av den globale produksjonen av fornybar el, og kun tre prosent av verdens brensel for transport.

Problemene med å fremme bruken av bioenergi ligger delvis i komplekse leveransekjeder, som strekker seg over en rekke økonomiske sektorer. Bioenergiprosjekter krever mer nøye overveielse om bærekraft og hensiktsmessig regelverk, enn andre teknologiske lavkarbonløsninger.

Etter å ha fått innsikt i betydningen av dette spørsmålet, bekreftet den etniske regjeringen i begynnelsen av april sin deltakelse i International Energy Agency, IEA:s program TPC. Det er første gang at Estland deltar i TCP- programmet siden landet ble medlem i det internasjonale energibyrået i 2014.

Dette ble satt pris på av deltakerne på et seminar med tittelen «Bioenergi for framtiden»,i Tallinn 14. april, som primært dreide seg om bioenergi i Østersjø-regionen.

Seminariet, som ble organisert av TCP i samarbeid med IEA og Estlands regjering, samlet over 70 deltakere, deriblant politiske beslutningstakere, bioenergieksperter, bransjerepresentanter fra Estland, Latvia, Finland og Sverige, samt internasjonale eksperter fra IEA og andre internasjonale organisasjoner.

Deltakerne diskuterte bioenergimarkedets situasjon og utvikling i Baltikum og mulige politiske alternativer for å kunne utnytte markedets potensial optimalt. Under diskusjonene ble deltakerne informert av ledende beslutningstakere om Estlands kommende ordførerrolle i EUs råd, som innledes i andre halvår 2017.

Deltakerne var enige om at det var behov for felles anstrengelser for å påskynde utviklingen og spredningen av avansert bioenergiteknologi. Nasjonale og regionale bioenergiplaner kan spille en nøkkelrolle når det gjelder å hjelpe beslutningstakere å identifisere veger og metoder som er tilpasset til lokale ressurser.  Utover dette bør prioriteringer iverksettes raskt for å overvinne økonomiske og ikke-økonomiske hindre. 

IEA gjennomfører en ny serie av analyser omkring bioenergi-teknologi og undersøker scenarier i lys av aktuelle politiske prosesser og for å fremme og påskynde beslutningstakeres anstrengelser ved overgangen til renere energisystem.  Et nytt opplag av IEAs skrift ” Technology Roadmap for Bioenergy ” er planlagt og vil bli publisert i løpet av tredje kvartal  2017. (energinyheter.se)Lederen for IEAs bioenergiprogram TCP Kees Kwant var en av talerne på bioenergiseminaret i Tallinn den 14. april. Foto: IEA/TCP
KALENDER