Fjernvarme stadig mer utbredt i Danmark
13. april 2017
I løpet av 2016 skiftet nær 19 000 dansker til fjernvarme. Det viser ferske tall fra Danmarks Statistik.  Dermed fortsetter den positive utviklingen mot kollektivt oppvarmingssystem, som har skutt spesielt stor fart de siste fire årene. Hele 64 prosent av de danske husstandene er nå koblet til fjernvarme. 
Siden 2014 har i gjennomsnitt mer enn 20.000 husstander årlig fått fjernvarme. Før det var det i gjennomsnitt cirka 16.000 årlig.

Og tallene viser en klar tendens, mener direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen:
- Fjernvarmen er det grønne valget når varmesystemet skal bygges ut. Det kan spesielt ses ved at langt de fleste steder kun er én skorstein, og det er i stigende grad fornybar energi det fyres med, opplyser direktøren.

I dag blir mer enn 51 prosent av fjernvarmen i Danmark produsert av fornybare energikilder som sol, varmepumper og biomasse. Til sammenligning ble bare 34 prosent av fjernvarmen for ti år siden produsert av fornybar energi

- Med en fokusert innsats ute i de mange fjernvarmeselskapene har det lykkes å gjøre andelen fornybar energi i fjernvarme markant de siste årene.  Samtidig har selskapene over en bred kam holdt prisene i ro, og over de seneste tre årene redusert dem med ti prosent, sier Kim Mortensen og fortsetter,

- Fjernvarmen er et synlig bevis på at grønn omstilling kan gå hånd i hånd med konkurransedyktige og fallende priser til gavn for forbrukerne.
Det er spesielt oljefyrene som blir skrotet til fordel for den stadig grønnere fjernvarmen, viser tallene fra Danmarks Statistik.  I alt ble de i 2016 skrotet vel over 11.000 oljekjeler.

Hele 64 prosent av de danske husstander har nå fjernvarme. I hele tall er det 1.713.499 husstander som er koblet på et fjernvarmenett, skriver Dansk Fjernvarme på sine nettsider.
 


(Foto: Dansk Fjernvarme)
KALENDER