MeterTech skal kontrollere varmemålere for fjernvarmebedrifter
11. april 2017
Statkraft Varme AS og Hafslund Varme AS har inngått kontrakt med MeterTech for å få foretatt stikkprøvekontroller på deres varmemålere.
MeterTech AS har lang erfaring med administrasjon av stikkprøver for nettselskapene og vil benytte samme anerkjente statistiske metoder for utplukk av varmemålere. Det er administrasjonssystemet FDV – Track/SIDAM som benyttes, skriver Voltmag.no.

Administrasjonssystemet sikrer en god kvalitet på måledata over hele levetiden for anlegget. Korrekte måledata er en kritisk suksessfaktor, da det er disse verdiene som danner grunnlaget for utsending av faktura. Et samarbeid med flere selskaper gjør at hvert enkelt selskap vil få færre antall målere til utplukk og kontroll.

Frank Molander, salgssjef i MeterTech, håper at flere fjernvarmeselskaper, både i Norge og Norden, ser fordelen av et samarbeid ifm kontroll av varmemålere, da dette vil ytterligere redusere antall kontroller av varmemålere per selskap.
 
KALENDER