Oppfordrer VVS-bransjen til å selge inn vannbåren varme
6. april 2017
– Vannbåren varme er en svært god miljøvennlig investering i energifleksibilitet og komfort. Med dagens utvikling innen fornybar energi blir vannbårne varmeanlegg stadig mer verdt, og derfor bør det selges inn. Jo tidligere dess bedre.
Det sa Eli Heyerdahl Eide, fagsjef for energi og miljø ved Rørentreprenørene Norge i sitt foredrag under Varmepumpekonferansen 2017 i forrige uke, ifølge vvsforum.no.

«Med stigende byggekostnader og vikende krav til fornybar energibruk kan vannbåren varme fort bli kastet ut med badevannet. Vannbåren varme er imidlertid en lav investering som vil være svært lønnsom for kunden, men noen må ta jobben med å selge det inn.

Når nye bygg skal settes opp og avtaler signeres går det fort i svingene og vannbåren varme kan fort havne langt ned på lista. For mange entreprenører er det med dagens marginer ikke så mye å hente på å selge inn vannbåren varme i startfasen av et prosjekt. Men dersom vannbåren varme blir inkludert i planene og kommer opp som et valg for kjøper er det både lettere å få ned kostnadene og mulig å kunne tilby vannbåren varme til en gunstig pris. Det burde være like selvfølgelig med varmerør som med elektriske kabler i nye bygg – det gir energifleksibilitet og valgmuligheter for de som skal bo der.

- Miljøvennlig og rimelig
Det er viktig at vannbåren varme blir solgt på riktig måte, og presentert for kunden som et miljøvennlig tilvalg med store framtidsmuligheter. Utbyggere tjener dessvere lite på å tilby løsninger som gjør at man bruker strømmen smartere. Dermed kan vannbåren varme falle mellom to stoler.

– Vi må ønske å ville selge vannbåren varme. Se hvordan bilbransjen klarer å selge inn ekstrautstyr, her kan vi anstrenge oss litt mer, manet Eide, som hadde med seg en rekke kalkyler og eksempler, som viser at vannbåren varme er en rimelig investering dersom den integreres tidlig.

– Med nye krav til energifleksibilitet får vi i økende grad sentrale bereder anlegg, dette åpner for bruk av varmepumper på dette nivået. Å kombinere sentrale beredere med vannbåren oppvarming skaper enda flere muligheter for varmefangst og alternative energikilder.

Bruker mer varme
Erfaring viser dessuten at det brukes mer varme enn hva som vanligvis er beregnet, og dette taler til bruk av vannbårne systemer. Stadig oftere ser man at det monteres luft-til-luft varmepumper i helt nye bygg, fordi energiforbruket er større enn man trodde.

– I det virkelige liv luftes det mer enn hva som beregnes. I tillegg skrur man temperaturen opp en grad eller to. På toppen av det hele bruker vi gjerne mer varmtvann enn tidligere. Å dusje handler ikke lenger bare om å vaske seg, det handler om velvære. Jo mer varmtvann vi bruker og jo varmere vi ønsker å ha det – desto mer interessant er det å spare energi og bruke alternative energisystemer. Desto mer lønnsomme vil energifleksible systemer som nettopp vannbårne alternativer komme ut.

Komfort
Vannbåren varme er mer komfortabel enn andre alternativer. Men velvære blir det for lite fokusert på. Her er kvinner en viktig målgruppe, det er ofte kvinnene som til syvende og sist bestemmer i heimen, også når man skal kjøpe eller bygge bolig.
Prispress i byggebransjen gjør at man kniper inn på langsiktige energi investeringer

– Både solenergi og varmepumper kommer for fullt de tekniske løsningene kommer til å bli bedre og rimeligere samt enda mer effektivt på sikt. Derfor er vannbåren varme det rette for den som tenker langsiktig», sa Eli Heyerdahl Eide, fagsjef for energi og miljø ved Rørentreprenørene Norge under Varmepumpekonferansen 2017.
KALENDER