Statkraft Varme på hugget i hvalfangerbyen
20. mars 2017
To år etter åpningen har Statkraft Varme koblet 45 kunder til sitt fjernvarmenett i Sandefjord. Nå skal selskapet også levere varmebasert kjøling og erstatte fossile varmekilder på byggeplasser i byen.
Om lag 20 GWh varme ble levert til Sandefjord-kundene i fjor.
- Om 10-15 år ønsker vi å mer enn doble leveransene. Dagens installasjoner legger til rette for en leveranse på 50 GWh i Sandefjord, sier Per Weidenhaijn, kundeansvarlig for Statkraft Varme i Øst-Norge til Sandefjord Blad

Fjernvarmen i Sandefjord er basert på kortreist skogsflis og bioenergien utgjorde i fjor 88,2 porsent av energien i nettet, viser tall fra Norsk Fjernvarmes nettsted fjernkontrollen.no. Og ved å erstatte oljekjeler bidrar anlegget til å redusere de årlige CO2-utslippene i byen med nær en tredel.
 
I forrige uke inviterte Weidenhaijn, sammen med kollegene Frode Hammer, Andreas Stokke og Åmund Utne kunder og konsulenter til et møte på Rådhuset i hvalfangerbyen. Her ble flere nye framtidsrettede løsninger presentert, som kjøling av bygg, nye smarte vannbårne løsninger til baderom og bruk av fjernvarme til gatevarme.
- Vi ser på fjernvarme som et fleksibelt distribusjonssystem. Da gjelder det å få utnyttet potensialet, sa Andreas Stokke, ifølge avisen.
 
Weidenhaijn oppfordret også utbyggere og kunder til å ta kontakt og melde fra om ulike behov.
- Vi ønsker dialog i en tidlig fase av nye utbygginger, sier han.


KALENDER