Den globale utslippsmengden stabil til tross for økonomisk vekst
19. mars 2017
For tredje år på rad øker ikke karbondioksidutslippene i verden – til tross for stadig vedvarende økonomisk vekst i verden. Det kan være et tegn på et raskere skifte til en bærekraftig global økonomi enn hva man tidligere har trodd, skriver Financial Times.
– Naturgass erstatter kull på store markeder, samtidig som fornybar energi blir mer og mer gunstig, sier Fatih Birol, lederen for det internasjonale energibyrået IEA, til Financial Times.

At karbondioksidutslippene ikke fortsetter å øke, forklares i hovedsak med reduksjoner i verdens to største utslippsland, USA og Kina.  
Men det er ennå for tidlig å slå fast at utslippene av drivhusgasser fra fossile brensler har nådd en topp etter å ha økt den største delen av de siste seksti årene.  
 


KALENDER