IEA og forskere slår fast: Biomasse ER grønn
16. mars 2017
Det internasjonale energiagenturet (IEA) og 125 forskere slår fast at biomasse skal betraktes som grønn energi, skriver EnergiWatch. IEA og forskerne har på den måten svart den britiske tenketanken Chatham House, som i en rapportkonkluderer at biomasse ikke er grønnere enn fossile brensler.
IEA har analysert rapporten og har tre punkt de mener ikke stemmer: Det ene er at rapporten gir en feil fortolkning av virkningen av høsting av skog i forhold til lagring av CO2.

Det andre punktet er at rapporten forutsetter at hele treet benyttes til biomasse. IEA mener at primært bi- og restprodukter går til biomassen. IEA vurderer også at biomasse-etterspørsel kan få skogeierne til å plante flere trær.

Det siste punktet er at rapporten ikke erkjenner at bioenergi fra skog er en integrert del av skogsforvaltning. Derfor mener IEA, at det er urimelig å forvente, at opprettholdelsen av CO2-lagring i skogene vil bli garantert av bæredyktighetskriterier på biomasse.
Les også artikkelen i Ingeniøren onsdag: Britisk biomasse-rapport skaper opprør i forskerkredse: 


KALENDER